Strona Główna - Aktualności - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Aktualności
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 302
Najnowszy Użytkownik: ~AnthonyTync
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY DLA PRACOWNIKÓW POLICJI I FUNKCJONARIUSZY
Przypominamy, iż we wszystkich województwach w całym kraju trwają prace nad wyborem wariantów ubezpieczeń, które będą zaoferowane pracownikom Policji i funkcjonariuszom w ramach programu ubezpieczeń grupowych "Policja 2015". Ubezpieczającym, a więc stroną umowy z Ubezpieczycielem są Związki Zawodowe działające w Policji, które w opracowaniu Programu oraz negocjacjach wspomagało doświadczone konsorcjum brokerskie Mentor SA – PWS Konstanta SA.

Z przyjemnością informujemy, że została udostępniona strona internetowa zawierająca wszelkie niezbędne materiały i informacje dotyczące modyfikacji tego grupowego ubezpieczenia na życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz członków ich rodzin.
Strona internetowa ma gwarantować pełną transparentość programu oraz stanowić kompendium wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych przedmiotowym ubezpieczeniem. Funkcjonariusze i Pracownicy znajdą tam między innymi: ulotkę informacyjną, wzory deklaracji, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Umowy Ubezpieczenia, procedury likwidacji roszczeń i szkód, dane kontaktowe brokera serwisującego polisy oraz szereg innych materiałów.

Portal dostępny jest na stronie: https://policja-ubezpieczenia.pl
Adres strony internetowej będzie wskazany również w broszurze informacyjnej, która niebawem trafi do wszystkich Komend Wojewódzkich. Mimo to prosimy wszystkich Państwa o przekazywanie informacji o dostępności tej strony dedykowanej programowi POLICJA 2015 oraz rzetelną analizę zaoferowanych przez Grupę PZU wariantów ubezpieczeniowych.

marjory dnia listopad 20 2015 15:04:13 ·
NIE BĘDZIE UKŁADÓW ZBIOROWYCH W KSC
Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Leon KIERES – przewodniczący
Teresa LISZCZ
Małgorzata PYZIAK-SZAFNICKA
Stanisław RYMAR
Piotr TULEJA – sprawozdawca,
protokolant: Krzysztof ZALECKI,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 17 listopada 2015 r., wniosku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o zbadanie zgodności:
art. 239 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) z art. 59 ust. 2 i 4 Konstytucji w związku z:
– art. 1 oraz art. 7 Konwencji nr 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej, przyjętej w Genewie dnia 27 czerwca 1978 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 22, poz. 78),
– art. 4 Konwencji nr 98 dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 126),
– art. 11 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.),
– art. 6 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67),

o r z e k a:

Art. 239 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.):
a.) jest zgodny z art. 59 ust. 2 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 11 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177, z 1998 r. Nr 147, poz. 962, z 2001 r. Nr 23, poz. 266, z 2003 r. Nr 42, poz. 364 oraz z 2010 r. Nr 90, poz. 587), art. 6 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67) oraz art. 1 i art. 7 Konwencji nr 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej, przyjętej w Genewie dnia 27 czerwca 1978 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 22, poz. 78),

b.) nie jest niezgodny z art. 4 Konwencji nr 98 dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 126).


Źródło: sluzbacywilna.info.pl
marjory dnia listopad 20 2015 14:59:34 ·
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA


„...Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia..."
Albert EINSTEIN


Z olbrzymim żalem informujemy o śmierci

kol. Tadeusza CHWAŁKI
Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych.


W dniu 11 listopada w drodze powrotnej do domu po obchodach Święta Niepodległości w Warszawie w wypadku samochodowym tragicznie zginął ten wieloletni działacz związkowy.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia. Łączymy się z Wami w bólu.


marjory dnia listopad 12 2015 01:16:34 ·
ŻYCZENIA
marjory dnia listopad 11 2015 13:02:50 ·
WYZWANIA DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WG BADAŃ WORK SERVICE S.A.
Na portalu ABC a Wolters Kluwers Busines ukazał się artykuł p.t. "Nieprawidłowości na rynku pracy są wyzwaniem dla związków zawodowych". W nim to właśnie czytamy, że: "Łamanie kodeksu pracy (60%) czy nieprzestrzeganie zasad BHP (30%) to jedne z głównych powodów niezadowolenia pracowników z miejsca pracy. Na tego typu problemy odpowiedzią są związki zawodowe, których pozytywne efekty działania dostrzega prawie 40% pracowników – wynika z badania Work Service S.A.

Wśród zadowolonych z działania związków zawodowych dominują pracownicy z wykształceniem zawodowym i technicznym, zatem osoby, których interesy tradycyjnie reprezentowały te organizacje. Jednak jak wskazują eksperci, w obliczu nowych wyznawań na rynku pracy, działalność związków zawodowych powinna zostać rozszerzona.
- Rolą związków zawodowych jest reprezentowanie interesu pracowników i podejmowanie wysiłków na rzecz poprawy warunków pracy osób zatrudnionych. Zwłaszcza, gdy zgłaszają oni uwagi w tak kluczowych obszarach jak łamanie kodeksu pracy czy nieprzestrzeganie zasad BHP – mówi Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. – Organizacje tego typu stanowią pomost pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i dlatego powinny reprezentować interesy większości zatrudnionych. Obecnie na rynku mamy sytuację, w której blisko 40% z nich odczuwa pozytywne działania związków zawodowych. Jednak z badań wynika, że tego typu organizacje występują tylko w 1/3 przedsiębiorstw – dodaje Tomasz Hanczarek.

Pracownicy z silną reprezentacją?
Z badania zrealizowanego na zlecenie Work Service S.A. wynika, że 38% pracowników odczuwa pozytywny wpływ związków zawodowych na swoją sytuację. Najbardziej odczuwają to osoby zamieszkałe w województwach mazowieckim i łódzkim (46%) oraz na wschodzie w lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz podlaskim (46%). Co ciekawe, to nie w tych regionach funkcjonuje najwięcej związków zawodowych. Pracodawcy wskazali, że najwięcej organizacji tego typu występuje na zachodzie Polski. W województwach dolnośląskim i opolskim, związki funkcjonują w co drugiej firmie. Natomiast w zachodnio-pomorskim, lubuskim i wielkopolskim występują w 37% przedsiębiorstw.

Funkcjonowanie związków zawodowych w Polsce.
Z badania zrealizowanego na zlecenie Work Service S.A. wynika, że związki zawodowe w Polsce występują w 30% przedsiębiorstw. Specyfika ich funkcjonowania jest zgodna z ogólną tendencją. Im większe przedsiębiorstwo, tym częściej działają w nim związki zawodowe – w 65% największych firm, w połowie średnich i w co czwartej małej firmie. Największym skupieniem związków zawodowych cechuje się sektor publiczny, w którym niemal 70% podmiotów przyznaje się do funkcjonowania tego typu organizacji.
Jeśli weźmiemy pod uwagę opinie pracodawców na temat działań związków, to okazuje się, że 1 na 3 pracodawców wskazuje, że działalność tych organizacji to głównie reaktywne odpowiadanie na zmiany, jakie są planowane w firmie (36%). Kolejne 30% przedstawicieli firm wskazuje, że związki zawodowe są proaktywne i wychodzą z inicjatywami mającymi na celu poprawę sytuacji pracowników. Pozostałe 30% wskazuje, że są bierne. A
- Z naszego badania wynika, że związki zawodowe w Polsce nie różnią się od tych występujących w innych krajach europejskich. Głównie reprezentują osoby pracujące w sektorze publicznym oraz w dużych firmach. Biorąc jednak pod uwagę, jak bardzo zmienił się rynek pracy, związki zawodowe powinny rozszerzyć swoją działalność również na mniejsze podmioty w sektorze prywatnym oraz na grupy zawodowe niereprezentowane do tej pory, takie jak osoby młode, z wyższym wykształceniem oraz często pracujące na granicy kodeksu pracy, osoby w sektorze usług. To jedno z głównych wyzwań dla tych organizacji, biorąc również pod uwagę, że ok 2/3 zatrudnienia w Polsce występuje w sektorze MŚP a sektor usług jest wiodącą gałęzią gospodarki – mówi Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A.

Metodologia badania:
Zaprezentowane w materiale dane pochodzą z badania przygotowanego i opracowanego na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Millward Brown S.A. Badanie zostało podzielone na dwie kategorie:
- Pracowników – Badanie zrealizowano na próbie osób pracujących (N=550) dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000 (dobranych zgodnie ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania), wyniki poddano procedurze ważenia. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby pracujących to +/-4,4%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w lipcu 2015 r.
- Pracodawców – Badanie zrealizowano na próbie pracodawców (N=300) dobranych w kwotach dla wielkości zatrudnienia, po 100 wywiadów dla firm małych (10-49 pracowników), średnich (50-249 pracowników) oraz dużych (250+ pracowników), z uwzględnieniem województwa – miejsca prowadzenia działalności oraz branży firmy. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby to +/- 4,2%, a dla wyróżnionych trzech klas wielkości zatrudnienia +/- 10,2%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w lipcu 2015 r."


Źródło: kadry.abc.com.pl
marjory dnia listopad 07 2015 22:22:29 ·
NOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA 2015


W dniu 05 października 2015 roku w Warszawie został podpisany Program Ubezpieczeniowy POLICJA 2015. Stronami umowy są:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Na Życie S.A.
oraz
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów,
- Związek Zawodowy Pracowników Policji,
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji,
- Związek Zawodowy Pracowników MSWiAP.

Umowa została zawarta za pośrednictwem Konsorcjum MENTOR S.A. – PWS KONSTANTA S.A.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji, w których czynnie uczestniczyła kol. Danuta HUS – Przewodnicząca ZZPP osiągnięty został konsensus pomiędzy stronami
i TUTAJ można zapoznać się z uregulowanymi zasadami wprowadzenia i funkcjonowania Programu Ubezpieczeniowego dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz Ich Małżonków i Pełnoletnich Dzieci.

Strony postanowiły, że w ramach Programu Ubezpieczeniowego zostaną zawarte:

1) umowy grupowego ubezpieczenia na życie na podstawie ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P plus oraz umów dodatkowych ubezpieczeń grupowych,
2) umowy grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie na podstawie ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S,
3) umowy grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień.

Wysokość składki uzależniona została od: zakresu świadczeń zdrowotnych, pakietu ubezpieczenia, częstotliwości przekazywania składek, stosunku liczby osób zatrudnionych od liczby osób przystępujących do ubezpieczenia oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących od ubezpieczenia.

Program Ubezpieczeniowy wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.


Polecamy zapoznanie się z nowymi warunkami ubezpieczeniowymi, które naszym zdaniem i dzięki pracy m.in. naszej Przewodniczącej Krajowej są zdecydowanie korzystniejsze do aktualnej oferty PZU POLICJA 2008. Z satysfakcją prezentujemy więc efekty pracy, która pokazuje, iż możliwa jest wola współpracy pomiędzy stronami w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej policjantów i pracowników Policji oraz członków ich rodzin.


marjory dnia listopad 05 2015 23:42:31 ·
PREZYDENT POWOŁAŁ CZŁONKÓW RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

W dniu 22 października 2015 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste powołanie przez Prezydenta RP Andrzeja DUDĘ 59 członków Rady Dialogu Społecznego. W skład Rady z ramienia Forum Związków Zawodowych powołani zostali: Przewodniczący FZZ Tadeusz CHWAŁKA, Wiceprzewodniczący FZZ: Lucyna DARGIEWICZ, Marek MNICH, Waldemar LUTKOWSKI, Stanisław STOLORZ, Dariusz TRZCIONKA, Mariusz TYL oraz członek Prezydium FZZ Zygmunt MIERZEJEWSKI.

Prezydent pogratulował twórcom ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Podkreślił, że ogromnie wierzy w nowo powołaną Radę Dialogu Społecznego, liczy „na jej rolę dla budowy lepszej Polski, dla jej rozwijania, dla dążenia do tego, żeby państwo nasze było budowane, w sposób spójny, aby był rzeczywiście zapewniony zrównoważony rozwój i żeby było poczucie solidaryzmu społecznego”. Fundamentalne znaczenie w tym zakresie dla wszystkich tych zadań – jak wskazał Prezydent - ma dialog, rozumiany jako dążenie do porozumienia w kwestiach ważnych dla obywateli, dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

Prezydent w swojej wypowiedzi wyraził radość z wprowadzenia do Rady Dialogu Społecznego przedstawiciela głowy państwa. Ustawa daje możliwość udziału w pracach Rady, Prezydenta z głosem doradczym, dlatego też w skład Rady Prezydent powołał swojego doradcę społecznego – Panią Agnieszkę LENARTOWICZ-ŁYSIK, sam też zadeklarował osobiste uczestnictwo w konsultacjach prowadzonych przez RDS.

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego dopuszcza również możliwość zapraszania do udziału w pracach Rady z głosem doradczym przedstawicieli innych organizacji spoza środowisk członków RDS. Prezydent dodał, że „chciałby aby kolejni przewodniczący Rady o tej możliwości pamiętali”. Zdaniem Prezydenta to właśnie poprzez proces konsultacyjny będzie można odbudować poczucie wspólnoty, która jest potrzebą społeczną.

Po zakończeniu uroczystości odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Wybrano na nim Przewodniczącego Rady, którym został Piotr DUDA, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.


Źródło: fzz.org.pl
marjory dnia listopad 03 2015 14:05:32 ·
"WHISTLEBLOWING" - PRZYBLIŻENIE ZAGADNIENIA

W dniu 28 października w siedzibie KSAP odbyła się konferencja poświęcona sygnalizowaniu nieprawidłowości w instytucjach publicznych, zorganizowana wspólnie przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej i Fundację im. Stefana Batorego.

"Whistleblowing" (sygnalizowanie) to działanie polegające na ujawnianiu nieprawidłowości, np. w instytucji, w której się pracuje, ze względu na ochronę interesu publicznego (od angielskiego terminu "to blow the whistle" - zagwizdać, wszcząć alarm). Problematyka sygnalizowania to obszar w Polsce stosunkowo nowy i mimo że coraz bardziej popularny, nadal mało znany. Dlatego też w sesji plenarnej organizatorzy chcieli przekazać uczestnikom konferencji wiedzę z tego obszaru. Pogłębić ją oraz odnaleźć powiązania poruszanych tematów z własnymi doświadczeniami, uczestnicy mieli okazję podczas warsztatów, które odbyły się w drugiej części konferencji.

Głównym wnioskiem płynącym z konferencji zorganizowanej w KSAP jest potrzeba prawnego uregulowania statusu sygnalistów i objęcia ich szczególną ochroną prawną. Według uczestników konferencji polski kodeks pracy jest w tym zakresie niewystarczający. Ochrona prawna sygnalistów powinna polegać między innymi na prawie do ochrony własnej anonimowości czy na zabezpieczeniu przed działaniami odwetowymi pracodawcy, takimi jak przeniesienie na inne stanowisko, wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i zablokowanie awansu.

Związek zawodowy od lat praktykuje "Whistleblowing" - stale sygnalizując nieprawidłowości w funkcjonowaniu Policji. Szkoda więc, że nie zostaliśmy zaproszeni na przedmiotową konferencję, bo z pewnością moglibyśmy swoją wiedzą i doświadczeniem wesprzeć prace nad uregulowaniem statusu sygnalistów i objęciem ich ochroną prawną.


Źródło: ksap.gov.pl
marjory dnia listopad 02 2015 21:09:26 ·
CO ZE WZROSTEM WYNAGRODZEŃ PLANOWANYM OD 2016 R?
W dniu 02 października br. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wpłynęło pismo adresowane do Pana Komendanta Głównego Policji w sprawie ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 środków na podwyższenie od 01 stycznia 2016 roku wynagrodzeń pracownikom Policji. W Ministerstwie zostały opracowane wytyczne (zalecenia) w sprawie zasad rozdysponowania tych środków przez Komendanta Głównego Policji na podległe jednostki oraz ramowe zasady dokonania indywidualnych podwyżek wynagrodzeń pracowników przez kierowników jednostek budżetowych.

Pan Komendant Główny Policji ma dokonać podziału środków na podwyżki na poszczególne podległe jednostki uwzględniając rodzaj i charakter realizowanych zadań, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne jednostek, poziom aktualnych wynagrodzeń itp.
Ministerstwo zadecydowało, iż środki na podwyżki finansują wzrost wszystkich składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy tj. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę/wysługę lat, dodatek specjalny oraz funkcyjny i premię, a także wydatki relacjonowane do wynagrodzeń tj. Nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalno - rentowe oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników następuje w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 01 stycznia 2016 roku.
W dniu 22 października br. związki zawodowe zostały zapoznane z treścią pisma z MSW i na spotkaniu w Komendzie Głównej Policji nastąpiła próba wypracowania zasad podziału środków na przedmiotowy wzrost wynagrodzeń. Niestety nie udało się zakończyć prac, bo tworzenie zasad rozdysponowania kwoty - uśredniając na etat 145,64 zł brutto - przy uwzględnieniu wszystkich potrzeb, poszanowania pracowników z długoletnim stażem pracy i próbą nie popełnienia błędów z roku 2015, nastręcza wiele problemów. Jaką decyzję by nie podjąć zawsze przyznanych środków jest zdecydowanie za mało względem potrzeb. Dlatego też w ramach Międzyzwiązkowego Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji wystosowaliśmy do Ministerstwa pismo, w którym m.in. przeciwstawiamy się praktyce MSW dot. przerzucania na barki Policji konieczności corocznego zagwarantowania w swoim budżecie skutków wzrostu (podając przykładowo z roku 2015):

- płacy minimalnej - brak około 2 800 tys. zł;
- wysługi lat - brak około 2 000 tys. zł;
- brakujących 15,- zł na etat z przyznanych od 01 stycznia 2015 roku środków finansowych na wzrost wynagrodzeń o kwotę 145,- zł na etat - to jest 5 800 tys. zł.

Z treścią całego pisma można zapoznać się TUTAJ.
marjory dnia listopad 02 2015 20:51:01 ·
ODPOWIEDŹ NA PISMO MPOZ DO PREZYDENTA RP

Z niecierpliwością oczekiwaliśmy odpowiedzi od Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja DUDY na pismo Międzyzwiązkowego Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji (MPOZ) z dnia 15 września 2015 roku dot. prośby o wsparcie działań związanych wprowadzeniem nowej Ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji w latach 2016 - 2019”.

Przypominamy, iż ustawa zakładała wprowadzenie przedsięwzięć zmierzających do stworzenia warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Policji poprzez poprawę skuteczności jej działań. Cele te miały być osiągnięte w wyniku: zakupu i wymiany sprzętu, budowy i remontów użytkowanych obiektów, jak również wzrostu płac poprzez wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników Policji.

W związku z powyższym MPOZ, w skład którego wchodzi nasza organizacja związkowa, poprosiło Pana Prezydenta o pomoc w zagwarantowaniu zabezpieczenia w ustawie budżetowej na poszczególne lata 2016 - 2019 środków finansowych przeznaczonych na przeprowadzenie podwyżki płac dla: pracowników Policji średnio o 200,- zł na etat każdego roku objętego trwaniem ustawy (800,- zł. w ciągu 4 lat).

W odpowiedzi na nasze prośby w dniu 07 października br. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przesłał MPOZ pismo, które dostępne jest po kliknięciu TUTAJ.

Po zapoznaniu się z tą odpowiedzią rodzi się wiele pytań:

- Czy zadawala nas informacja, że Pan Prezydent będzie wspierał wszelkie inicjatywy zmierzające do modernizacji służb mundurowych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa państwa i obywateli, lecz "ewentualne działania" i tak w dużej mierze uzależnione będą od decyzji przyszłego rządu i parlamentu?

- Czy my: pracownicy Policji po takiej odpowiedzi możemy się czuć bezpiecznie, bo nasze problemy oraz fakt, iż jesteśmy najniżej zarabiającą grupą zawodową w służbie cywilnej i w służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych zostaną w końcu zauważone? Czy program naprawczy w postaci nowej Ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji w latach 2016 - 2019” ma szansę wejść w życie?

- Czy odpowiedź podpisana przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w jakikolwiek sposób odniosła się do deklaracji:
„…zapewniam, że jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli zostanę wybrany na ten zaszczytny Urząd dzięki poparciu i zaufaniu Polaków, poprę ustawę o ustanowieniu nowego programu modernizacji służb mundurowych na najbliższe lata, poprzedni bowiem program wprowadzony ustawą z dnia 12 stycznia 2007 roku z dodatkową kwotą 6 mld 301 mln złotych przyniósł pozytywne efekty, ale wymaga on kontynuacji…” - cytat zaczerpnięty z pisma ówczesnego kandydata na urząd Prezydenta RP Pana Andrzeja DUDY z dnia 07 maja 2015 roku skierowanego do Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Śmiemy odpowiedzieć na te wszystkie pytania: "NIE!" i pomimo chwilowego załamania z konsekwencją zabieramy się do dalszej pracy związkowej zmierzającej do zmiany sytuacji płacowej pracowników Policji. Pracowników Policji - obywateli Polski, urzędników państwowych, którzy mają prawo domagać się poszanowania swojej pracy/służby, a co za tym idzie wynagrodzania za nią w wysokości zapewniającej godziwy poziom życia, nie zaś egzystencję na poziomie minimum socjalnego.


marjory dnia październik 25 2015 22:56:23 ·
POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ ZZPP W JACHRANCE
W dniach 14 - 16 października 2015 roku w Jachrance odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP. W pierwszym dniu obrad oprócz zagadnień proceduralnych na zaproszenie Przewodniczącej Danuty HUS w posiedzeniu udział wzięli brokerzy Robert CHRZANOWSKI - przedstawiciel KONSTANTY i Radosław MIELCZAREK - przedstawiciel MENTORA. Zaproszeni goście w bardzo przystępny sposób przedstawili nam nowy Program Ubezpieczeniowy "Policja 2015" dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin.W ramach konkursu ofert wybrano oferenta PZU, z którym umowę podpisały reprezentatywne organizacje związkowe: NSZZ Policjantów, ZZPP, NSZZP oraz ZZP MSWiAP. Nowe ubezpieczenie wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.
W ciągu najbliższych 2-3 tygodni zostanie przygotowana oficjalna, w pełni profesjonalna prezentacja z przedstawieniem wariantów ubezpieczeń wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji. Komisja Krajowa dzięki obecności ww. brokerów została już zapoznana ze szczegółami nowego ubezpieczenia. Sygnalitycznie informujemy, iż przedstawiona oferta ubezpieczeniowa jest dużo korzystniejsza w porównaniu do dotychczas obowiązującej "Policja 2008". Nowy program ubezpieczeniowy został dostosowany do specyfiki pracy/służby w Policji oraz rozszerzony m.in. o opiekę medyczną czyli gwarancję dostępu do usług oferowanych w ponad 1200 placówkach medycznych w całym kraju. W zależności od wybranego zakresu i składki opieka medyczna to nielimitowana, bez konieczności posiadania skierowania lekarskiego od lekarza pierwszego kontaktu - gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu do 2 dni od zgłoszenia, a w ciągu maxymalnie do 5 dni z porad lekarzy specjalistów. To również możliwość wykonania w krótkim terminie badań podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych.

Kolejne dni pracy Komisji Krajowej przepełnione były ciężką pracą, która obfitowała w emocjonujące dyskusje oraz skutkowała podjęciem decyzji i planów działania Prezydium KK na najbliższe miesiące, jak również na 2016 rok. Gośćmi drugiego dnia obrad byli insp. dr Tomasz SZANKIN - pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi oraz kol. Tadeusz CHWAŁKA - przewodniczący FORUM Związków Zawodowych.marjory dnia październik 17 2015 15:00:38 ·
Strona 1 z 25 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sean
14/10/2015 11:58
http://www.10dollars.us/ 10 dollars <H1><a href="http://www.10dollars.us/" title="10 dollars"><strong>10 dollars</strong></a></H1> [url=htt

# chenlina
04/08/2015 06:12
chenlina20150804 michael kors outlet
michael kors handbags
[url=http://


matrix
13/03/2015 14:47
lecz nadzszedł "kryzys" i w sferze finansowej pozostało wszystko po staremu - jak zwykle.

matrix
13/03/2015 14:45
Nie jest mi znany taki przypadek,wzrostu wynagrodzenia wynikającego z wartościowania stanowisk pracy.Owszem,założenia były słuszne, by wartościowanie przekładało się na poziom wynagrodzenia.

bozena218
10/03/2015 19:55
Proszę o informację czy w innych jednostkach policji są zwiększane wynagrodzenia członkom ksc jeżeli podwyżka wynika z wartościowania.

Więcej postów

bozena218
25/02/2015 22:48
Wielka szkoda,że nie udało się zróżnicować.Nowozatrudniani zarabiają więcej od starszych stażem.Szkoda,że "góra" tego nie rozumie

matrix
25/02/2015 20:14
My chcieliśmy dać najstarszym stażem pracownikom netto ok 130 zł,średnim 100 zł a tym z najmniejszym stażem ok.80 zł ale to nie znalazło poparcia wszystkich.

matrix
25/02/2015 20:11
Nie. te podwyżki 145 zł to inicjatywa nasza czyli zz i min.Cichockiego ze wskazaniem wszystkim po 145 zł. Tu nie wchodzi w grę "uznaniowość."Na szczęście...

bozena218
25/02/2015 19:41
Mam pytanie-czy w innych jednostkach policji są realizowane podwyżki wynikające z wartościowania stanowiska pracy członka ksc?

bozena218
25/02/2015 19:38
To czyje interesy te związki reprezentują?! Nie wystarczyło dać, np. 80 zł każdemu na pełny etat do zasadniczego? Byłoby sprawiedliwie.Miało być dobrze a wyszło jak zwykle