Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 1,344
Najnowszy Użytkownik: ~Gawrsw0b
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

INFORMACJA O POGRZEBIE MARIANA BIERNATA


Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 10 listopada 2017 roku zmarł nasz serdeczny kolega, aktywny działacz związkowy, członek Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji

Marian BIERNAT

najszczersze kondolencje z powodu jego śmierci rodzinie składają
koleżanki i koledzy.
Informujemy, iż pogrzeb Mariana BIERNATA odbędzie się dnia 14 listopada 2017 r. w Bielsku Białej, w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Karola Krausa o godzinie 12.

Dla osób które chcą wziąć udział w uroczystości pogrzebowej pod Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19, przed wejściem do siedziby Związku o godzinie 10 zostanie podstawiony autokar. Osoby, które będą chciały skorzystać z autokaru proszę o kontakt telefoniczny dziś (13.11.2017 r.) do godziny 14 do Przewodniczącej KK ZZPP Danuty HUS pod numer 728 555 482.marjory dnia listopad 13 2017 13:52:30 ·
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA SŁUŻBY CYWILNEJ
marjory dnia listopad 11 2017 11:46:37 ·
PREZENT DLA PRACOWNIKÓW POLICJI Z OKAZJI ŚWIĘTA SŁUŻBY CYWILNEJ 🙂

W dniu dzisiejszym - w przededniu Święta Służby Cywilnej - otrzymaliśmy bardzo dobrą informację z Komendy Głównej Policji o tym, że zgodnie z naszymi pismami z dnia 14 września 2017 roku (pismo dla przypomnienia TUTAJ) oraz z dnia 22 września br. ( TUTAJ) nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK - Komendant Główny Policji zaakceptował przeznaczenie środków finansowych pochodzących z oszczędności z wakatów, przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych czy bezpłatnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" zapisanego w "Programie modernizacji Policji (...) w latach 2017-2020" - na nagrody uznaniowe dla pracowników Policji.

Wygenerowane oszczędności będzie należało przeznaczyć jeszcze w tym roku na nagrody uznaniowe dla poszczególnych grup pracowników (z podziałem na ksc i pracowników niebędących członkami ksc), bez zmiany klasyfikacji. W związku z faktem, iż wielkość środków oszacowano na podstawie sprawozdań z realizacji ww. przedsięwzięcia za okres od stycznia do września 2017 roku może ona jeszcze ulec zmianie (czytaj: zwiększeniu) do końca bieżacego roku. Na chwilę obecną kwota ta wynosi łącznie 4 387 644, 72 zł.

Powyższa informacja to przesympatyczny prezent dla pracowników, który zbiegł się w czasie z obchodami Święta Służby Cywilnej ustanowionego na dzień jutrzejszy - 11 listopada.

Dziękujemy serdecznie Panu Komendantowi za podjęcie przedmiotowej decyzji, która od września br. była postulowana przez Związek Zawodowy Pracowników Policji.marjory dnia listopad 11 2017 00:19:29 ·
ŚWIĘTO SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI
W dniu 09 listopada br. w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i listów gratulacyjnych z okazji Dnia Służby Cywilnej. Była to również okazja do wręczenia medali resortowych. Wyróżnienia wręczyli Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK oraz Szef Służby Cywilnej Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI. Na uroczystości obecna była także Przewodnicząca Zarządu Komendy Głównej Policji ZZPP kol. Dorota GIELECIŃSKA.


"...Polska Policja nie funkcjonowałaby bez Was. Jesteście niezwykle ważnym elementem tej formacji. Jestem pod wielkim wrażeniem trudu, który każdego dnia wkładacie w realizację swoich obowiązków. Chylę przed Wami czoła i mam do Was ogromny szacunek i uznanie..." - powiedział Komendant Główny Policji, który oprócz swoich pięknych słów pod adresem pracowników Policji odczytał również list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza BŁASZCZAKA z podziękowaniami i gratulacjami dla pracowników.

Podziękowania za pracę złożył również Szef Służby Cywilnej Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI: "...Życzę Państwu dalszych sukcesów w tej odpowiedzialnej, trudnej służbie i pracy dla dobra naszego państwa i obywateli..."

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2017 r. o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczonych zostało 200 osób Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę - 913 osób a Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę - 341 osób.


Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 2017 r. o nadaniu medalu za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, odznaczeni zostali: Złotym Medalem Za Zasługi dla Policji – 19 osób, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Policji - 54 osoby, a Brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji - 308 osób.

Komendant Główny Policji z okazji Dnia Służby Cywilnej wyróżnił nagrodami uznaniowymi 37 członków korpusu służby cywilnej oraz 22 pracowników Policji.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.


Źródło: www.policja.pl

marjory dnia listopad 11 2017 00:11:40 ·
I WOJEWÓDZKIE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH
W dniu 27 października 2017 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim, z inicjatywy biura ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego odbyło się pierwsze wojewódzkie spotkanie przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych działających na terenie województwa lubelskiego.


W spotkaniu, uczestniczyli przedstawiciele ZW NSZZP woj. lubelskiego, ZT NSZZP w Janowie Lubelskim, ZG NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, ZO NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Chełmie, ZZ Strażaków „Florian", ZZ „Przeróbka” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Związek Zawodowy Górników w Polsce LW „Bogdanka” S.A., NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa LW „Bogdanka” S.A., ZZ Pracowników Ochrony w Lublinie, ZZ Pracowników Ochrony OZ WKKM w Rzeszowie, Międzyregionalna Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Reprezentantem Związku Zawodowego Pracowników Policji był Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Józef ĆWIKLIŃSKI.

Podczas spotkania, które rozpoczęło się od wzajemnego przedstawienia uczestników oraz reprezentowanych przez nich związków zawodowych wywiązała się dyskusja na temat szeroko rozumianej działalności związkowej. Sporo emocji wywołał temat pluralizmu związkowego. Obecni na miejscu związkowcy informowali, że nie jest to dobre rozwiązanie dając przykład pracowników ochrony, PSP czy górnictwa.

Oprócz tego tematu obecni informowali o dość dobrych kontaktach strony związkowej ze stroną zawodową wyrażając nadzieję, że współpraca ta zmierza w dobrym kierunku.

Ponadto w spotkaniu udział wzięli:
dr Mariusz Mikulski – Dyrektor, Prezes Centrum Rehabilitacji i Adaptacji NZOZ „MD CARE” sp. z o.o. wraz z panią Marianną Antoniuk – koordynator. Celem spotkania był wykład dot. działalności ww. centrum polegającej przede wszystkim na udzielaniu kompleksowych świadczeń leczniczych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych i leczniczych.

Wykład dotyczył tematyki przyczyn stresu w miejscu pracy, niejasności pełnionej roli zawodowej, konfliktów roli zawodowej, skutków zdrowotnych, skutków ekonomicznych, objawów itp.

Dr Mariusz Mikulski odpowiedział również na szereg pytań stawianych przez uczestników spotkania.

Na zakończenie wszyscy obecni tego dnia w Janowie Lubelskim wysoko ocenili pomysł ZW NSZZ Policjantów województwa lubelskiego dot. organizacji spotkania umożliwiającego podzielenie się doświadczeniami i pogłębienia swojej wiedzy z różnego zakresu tematycznego. W efekcie zadowolenia uczestników utworzyła się już nawet "nieformalna” kolejka chętnych do organizacji kolejnych takich spotkań. Najbliższe spotkanie zorganizują związkowi koledzy z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.


Źródło: www.nszzp.pl

marjory dnia listopad 08 2017 23:53:11 ·
DZIAŁANIA ZZPP NA POSIEDZENIU KOMISJI SEJMOWEJ W DN. 26.10.2017 R.

W dniu 26 października br. odbyło się w Sejmie RP posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW), która rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 w zakresie m.in.:

- części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
- trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2018 - 2020;
- części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie pozycji: 20,
- części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne,
- planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Centrum Usług Logistycznych,
- planów finansowych państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
a ) Funduszu Wsparcia Policji,
b ) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego,
c ) Wsparcia Straży Granicznej,
d ) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Po wysłuchaniu dysponentów ww. części budżetowych i przeprowadzeniu dyskusji, w której aktywny udział wzięła Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji podkreślająca, że planowany na przyszły rok budżet Państwa nie uwzględnia i nie naprawia sytuacji płacowej pracowników Policji -
Komisja ASW pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie. Wnioski Komisji ASW, które zostaną przedstawione na Komisji Finansów Publicznych dot. m.in. tylko zmniejszenia wydatków w części budżetowej 83 – Rezerwy celowe oraz zwiększenia o tę kwotę poziomu stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z poziomu 2400 zł brutto miesięcznie do poziomu 3300 zł brutto miesięcznie - i w żadnej mierze nie odnoszą się do sytuacji płacowej pracowników Policji.

Przewidując taki obrót sprawy nasza organizacja związkowa przygotowała dla wszystkich członków Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych pismo (do zapoznania się TUTAJ) pod nazwą: "Kształtowanie wynagrodzeń pracowników Policji". Przewodnicząca Danuta HUS rozdała je posłom i kierownictwu MSWiA obecnemu na posiedzeniu Komisji licząc, że chociaż kilkoro z nich zapozna się z treścią przygotowanego dokumentu i postawi się w sytuacji blisko 25 tysięcy obywateli RP zatrudnionych w jednostkach Policji w całym kraju. Przeprowadzona akcja spotkała się z zainteresowaniem ze strony uczestników posiedzenia, którzy sami dopominali się, iż jeszcze nie otrzymali naszej związkowej broszurki.

Poniżej zamieszczamy aktualny skład osobowy ASW - decydentów, w rękach których leży los naszej grupy zawodowej (dane ze strony www.sejm.gov.pl).

marjory dnia listopad 02 2017 20:31:41 ·
ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW ZZPP!
Z satysfakcją informujemy, że Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Pracowników Policji wypertraktował dla WSZYSTKICH członków naszej organizacji związkowej i naszych rodzin 20% zniżkę na korzystanie z usług Pensjonatu Perła Podhala w Szaflarach.

"...Perła Podhala - Pensjonat Szaflary to miejsce jedyne w swoim rodzaju, zbudowane z pasji do przyjmowania gości, którym pragniemy zapewnić najlepsze warunki do wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Nasz pensjonat znajduje się w miejscowości Szaflary. Jego położenie sprawia, że jesteśmy schowani przed zgiełkiem Zakopianki a jednocześnie mamy do niej bliski dostęp. Perła Podhala to 29 pokoi o wysokim standardzie, restauracja, sala konferencyjna, sklep, rozwinięta baza sportowa oraz współpraca z najlepszymi atrakcjami w okolicy, dzięki której nasi goście mogą liczyć na atrakcyjne zniżki i pakiety specjalne. Wybierz noclegi blisko basenów termalnych!..."


Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych ofertą można uzyskać na stronie internetowej ośrodka pod adresem https://www.perlapodhala.pl/

O sposobie poświadczenia przynależności do Związku Zawodowego Pracowników Policji proszę dowiadywać się u swoich przewodniczących wojewódzkich/terenowych w kraju.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z rabatu.


marjory dnia październik 31 2017 00:08:20 ·
POSIEDZENIE KOMISJI SEJMOWEJ W DNIU 24.10.2017 R.
W dniu 24 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz innych ustaw.

Z ramienia Związku Zawodowego Pracowników Policji w posiedzeniu udział wzięła kol. Barbara PIETRZAK - sekretarz Komisji Krajowej ZZPP


marjory dnia październik 30 2017 23:55:31 ·
PROJEKT: PRZYNALEŻNOŚĆ DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRAWEM KAŻDEGO PRACOWNIKA
Prawo do zakładania i wstępowania do związku zawodowego wszystkich osób świadczących pracę za wynagrodzeniem oraz zakaz nierównego traktowania z uwagi na przynależność związkową przewidują przepisy procedowanego w Sejmie rządowego projektu zmian w ustawie o związkach zawodowych.

Projekt zmian w ustawie z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. 2015 r. poz. 1881) ma za cel zapewnić wszystkim osobom świadczącym pracę za wynagrodzeniem, bez względu na podstawę zatrudnienia, prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Rząd proponuje jednocześnie wprowadzenie szeregu zmian, w szczególności odpowiednich mechanizmów ochronnych wobec działaczy związkowych i członków organizacji związkowych niebędących pracownikami przed nierównym traktowaniem ze względu na przynależność związkową czy negatywnymi konsekwencjami z powodu pełnionej przez nich funkcji lub statusu związkowego.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy, pracownik nie może być dyskryminowany z uwagi na przynależność do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywanie funkcji związkowej. Chodzić tutaj może o odmowę nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy, niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę, pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu nagród i premii. Dyskryminowany z tego powodu pracownik będzie mógł dochodzić od pracodawcy roszczeń odszkodowawczych przed sądem pracy. Co więcej, to na pozwanym pracodawcy będzie spoczywał ciężar dowodu, że w ogóle nie doszło do nierównego traktowania albo że nierówne traktowanie było obiektywnie uzasadnione. Osoby odpowiedzialne za dyskryminację będą ponosiły również odpowiedzialność karną.

W związku z rozszerzeniem prawa koalicji związkowej w projekcie przewidziano, że w liczbie członków wymaganej do realizacji uprawnień zakładowej organizacji związkowej będą uwzględniani pracownicy oraz inne niż pracownicy osoby wykonujące pracę zarobkową, gdy świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy. Organizacja związkowa będzie obowiązana przedstawiać pracodawcy, co 6 miesięcy, informację o liczbie członków, pod rygorem zawieszenia uprawnień organizacji związkowej do czasu wykonania tego obowiązku. Pracodawca będzie mógł skontrolować podaną przez związek liczebność związku i zgłosić względem niej pisemne zastrzeżenie, a ostatecznego ustalania liczebności organizacji związkowej dokona, po przeprowadzeniu postępowania, sąd pracy.


Opracowanie: www.kadry.abc.com.pl
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 20 października 2017 roku

marjory dnia październik 26 2017 00:16:37 ·
UWAGA! DOT. UBEZPIECZEŃ W PZU


Szanowni Państwo – ubezpieczeni w Programie Ubezpieczeniowym PZU „Policja 2015”,

przypominamy, iż zgodnie z warunkami zdrowotnego ubezpieczenia OMS (opieka medyczna) wszyscy zainteresowani:
- zmianą pakietu z rodzinnego na partnerski lub indywidualny,
- zmianą pakietu z partnerskiego na indywidualny,
- zmianą wariantu na Standard, Komfort, Komfort Plus lub Optimum,

mogą dokonać takiej zmiany tylko w rocznicę polisy. W przypadku garnizonu lubelskiego data rocznicowa to 01 stycznia 2018 roku.

Oznacza to, że deklaracja zmiany powinna zostać złożona, do osoby obsługującej ubezpieczenie w Państwa jednostce Policji, w miesiącu poprzedzającym rocznicę polisy.

Zalecamy dopełnienie formalności już na początku miesiąca poprzedzającego rocznicę polisy, aby umożliwić służbom kadrowo-płacowym potrącenie składki z wynagrodzenia (np. gdy rocznica polisy ma miejsce 1 stycznia 2018 roku deklaracja powinna zostać złożona na początku grudnia 2017 roku).

W związku z powyższym osoby zainteresowane winny wypełnione deklaracje zmieniające warunki ubezpieczenia w zakresie opieki medycznej dostarczyć do Wydziału Finansów KWP w Lublinie w terminach:
- do dnia 05 grudnia 2017 roku – pracownicy Policji,
- do dnia 20 grudnia 2017 roku – funkcjonariusze
.

Jednocześnie informujemy, iż nadal trwają prace nad wypracowaniem zasad dysponowania środkam z Funduszu Prewencyjnego PZU. TUTAJ i TUTAJ można zapoznać się z komunikatem wystosowanym przez Danutę HUS - Przewodniczącą KK ZZPP w przedmiotowej sprawie.


Źródło: www.policja-ubezpieczenia.pl


marjory dnia październik 26 2017 00:09:36 ·
ZESPÓŁ PRZY MSWiA DO OPRACOWANIA NOWEJ KONCEPCJI SZKOLNICTWA POLICYJNEGO
W dniu 19 października 2017 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie inauguracyjne Zespołu do opracowania nowej koncepcji szkolnictwa policyjnego. Zespół działa na podstawie Zarządzenia Nr 35 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 roku. Przewodniczącym zespołu został Andrzej SPRYCHA - dyrektor Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA, a w składzie zespołu znaleźli się przedstawiciele szkół i jednostek policyjnych z całego kraju. W pracach będą też brali udział przedstawiciele Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu w Białymstoku oraz wskazani przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji.


Na posiedzeniu inauguracyjnym z ramienia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów udział wziął Aleksander BABIŃSKI, a z Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Joanna STEC-TRZPIL.

Wiceszef MSWiA Jarosław ZIELIŃSKI otwierający posiedzenie stwierdził, że szkolnictwo policyjne wymaga sprawdzenia i zdiagnozowania. Zwrócił przy tym uwagę, że w procesie szkolenia ważna jest współpraca z uczelniami cywilnymi. Podkreślił rolę klas mundurowych w szkołach średnich, które cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Nadinspektor Andrzej SZYMCZYK - I Zastępca Komendanta Głównego Policji przyznał, że w ostatnich latach system szkolenia policjantów pozostawiał wiele do życzenia.


Zgodnie z przyjętymi założeniami zespół podzielony został na trzy mniejsze grupy robocze. Podzespół I ma zająć się oceną działania szkół policyjnych. W ramach jego prac sprawdzana będzie między innymi struktura placówek oraz kompetencje kadry dydaktycznej. Ocenie podlegać będzie również sposób prowadzenia zajęć. Niezależnie od tego Pozespół II odpowiedzialny będzie za analizę programów nauczania w szkołach policyjnych oraz nadzoru KGP nad procesem szkolenia. Ostatni z powstałych podzespołów oceni możliwości szkół policyjnych pod względem logistycznym. Chodzi między innymi o wyposażenie i sprzęt jakim dysponują placówki.

Nasza przedstawicielka kol. Joanna STEC-TRZPIL weszła w skład pozespołu II - do spraw oceny programów nauczania oraz sposobu sprawowania nadzoru KGP nad procesem szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji. Do zadań tego podzespołu należy:

1. Dokonanie analizy programów nauczania wykorzystywanych w szkołach policyjnych, a także rodzajów kursów oraz szkoleń w nich realizowanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

2. Dokonanie oceny sposobu sprawowania nadzoru Komendy Głównej Policji nad procesem szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji, w szczególności przez analizę:

- struktur organizacyjnych w KGP odpowiedzialnych za kształtowanie szkolnictwa policyjnego w zakresie wykształcenia i doświadczenia osób zatrudnionych w tych strukturach oraz ich stanu etatowego, z podziałem na etaty policyjne i cywilne, w aspekcie właściwej realizacji zadań,

- zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw szkolnictwa w Komendzie Głównej Policji.

3. Przygotowanie propozycji nowych założeń programowych, z uwaględnieniem możliwości powiązania szkolnictwa policyjnego ze szkolnictwem cywilnym oraz wniosków wynikających z oceny sposobu sprawowania nadzoru Komendy Głównej Policji nad procesem szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji.

Wypracowane przez zespół wnioski mają posłużyć do stworzenia koncepcji zmian w systemie szkolenia Policji.

Informujemy, że pierwsze wnioski złożone przez kol. Joannę STEC-TRZPIL na posiedzeniu podzespołu II zostały przyjęte przez koordynatora i już zostały podjęte prace nad ich realizacją.

Kolejne spotkanie członków tego podzespołu zostało wstępnie zaplanowane na dni 6-7 listopada br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.


Zdjęcia: www.mswia.gov.pl


marjory dnia październik 23 2017 01:34:08 ·
Strona 1 z 40 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?