Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 480
Najnowszy Użytkownik: ~ShaCrura
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

PODWYŻKI W 2017 R. – ETAPY PRAC
W dniu 04 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Policji do wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji, poświęcone planowanym od 1 stycznia 2017 roku podwyżkom wynagrodzeń pracowników w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu ”Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”, w której to przewidziano m.in. przedsięwzięcie pod nazwą „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji przez dokonanie określonych w Programie podwyżek".


Z ramienia naszej organizacji - Związku Zawodowego Pracowników Policji w pracach uczestniczyły:
- Danuta HUS – Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,
- Joanna STEC-TRZPIL – Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP.


Głównym tematem spotkania były propozycje podwyżek zawarte w piśmie Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA z dnia 21 grudnia 2016 r. l. dz. DB-W-0231-53/16., z którym można zapoznać się TUTAJ.

W toku dyskusji wypracowano ogólne zasady realizacji podwyżek, które zostały ujęte we wspólnym, uzgodnionym stanowisku pracowniczych organizacji związkowych działających w Policji.

Wypracowane propozycje przedstawiono przybyłemu na spotkanie nadinsp. dr Jarosławowi SZYMCZYKOWI - Komendantowi Głównemu Policji, który podzielił pogląd dotyczący indywidualnego wzrostu wynagrodzenia, na które składać powinna się równa dla wszystkich, gwarantowana podwyżka wynagrodzenia zasadniczego i indywidualny wzrost z tytułu wysługi lat. Komendantowi Głównemu Policji towarzyszyła nadinsp. Helena MICHALAK - Zastępca Komendanta Głównego Policji i insp. Agata JANUSZ - Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP.Zaprezentowana przez przedstawicielki naszej organizacji związkowej analiza dotycząca zmian rozporządzeń określających kwoty zaszeregowania zasadniczego dla stanowisk nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagradzania przekonała Komendanta Głównego Policji co do konieczności podtrzymania wcześniejszego stanowiska zawierającego propozycję znaczącego podwyższenia górnych stawek wynagrodzenia.

Najwięcej kontrowersji wzbudził zaproponowany przez MSWiA podział kwoty podwyżki i objęcie większymi podwyżkami stanowisk o najwyższej fluktuacji pracowników ze względu na niski poziom wynagrodzeń oraz stanowisk, na których wysokość wynagrodzeń pracowników uniemożliwia zatrudnianie specjalistów o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach, w zawodach wysoko opłacanych na rynku pracy, a w szczególności przeznaczenie na ten cel 20% kwoty podwyżki. Przedstawiciele organizacji związkowych działających w Policji bardzo sceptycznie odnieśli się do tej propozycji, jednakże skłonni byli rozważyć możliwość przeznaczenia ok. 1% kwoty podwyżki na niwelowanie różnic w wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach.

Komendant Główny Policji poddał pod rozwagę możliwość przeznaczenia 10% kwoty podwyżki na uznaniowe podwyższenie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na przedmiotowych stanowiskach. Podkreślić należy, że przedsięwzięcie to wymagać będzie określenia szczegółowych zasad wskazywania stanowisk i ustalania kwoty podwyżki przy współudziale związków zawodowych.

Spotkanie zakończono przedłożeniem dr Tomaszowi SZANKINOWI – Pełnomocnikowi Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi dokumentu pn. „Wspólne uzgodnione stanowisko pracowniczych organizacji związkowych działających w Policji”, z którym można zapoznać się TUTAJ.

Pismo Komendanta Głównego Policji będące stanowiskiem do propozycji MSWiA do przeczytania znajduje się TUTAJ.

W dniu 13 stycznia br. Departament Budżetu MSWiA pomimo wstępnych obiekcji przychylił się do propozycji zgłoszonych przez związki zawodowe i przedstawił projekty rozporządzeń, z odpowiednio zmienionymi tabelami miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Teraz oczekujemy na spotkanie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zakończy etap uzgodnień związanych z ustaleniem zasad podwyższenia w 2017 roku wynagrodzeń, a po którym będzie można przystąpić do działań kadrowo-finansowych związanych z wyliczeniem indywidualnych podwyżek dla wszystkich pracowników Policji w kraju. Pismo Przewodniczącej Danuty HUS w przedmiotowej sprawie można przeczytać TUTAJ.

marjory dnia styczeń 19 2017 01:00:04 ·
ŻYCZENIA NOWOROCZNE
marjory dnia grudzień 31 2016 16:31:42 ·
PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE
W Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. W imieniu własnym i kierownictwa Policji przybyłych gości powitał i złożył życzenia świąteczne Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław SZYMCZYK. Życzenia skierował do wszystkich policjantów i pracowników Policji oraz ich rodzin.


zdjęcia: POLICJA 997

Wśród zaproszonych gości oprócz kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji i kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji - którzy reprezentowali podległych im policjantów i pracowników - na spotkaniu opłatkowym obecni byli księża kapelani: Jego Ekscelencja Biskup Józef GUZDEK Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Jerzy PAŃKOWSKI Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, Ewangelicki Biskup Wojskowy ks.bp płk Mirosław WOLA, naczelny kapelan Policji ksiądz Jan KOT, jak również Pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji, przewodniczący oraz przedstawiciele związków zawodowych w Policji zarówno funkcjonariuszy, jak też związków reprezentujących pracowników cywilnych formacji, w tym Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL ze Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz Przewodniczący Rady Fundacji Po Poległych Policjantach nadinsp. w st. spocz. Władysław PADŁO, oficerowie łącznikowi i reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego.

Przy słowach kolęd śpiewanych przez chór Komendy Stołecznej Policji pod dyrekcją Sylwii Krzywdy, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław SZYMCZYK w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożył wszystkim życzenia świąteczne.
- "Dążymy do Policji bliskiej społeczeństwu, niosącej pomoc i wsparcie. Taki efekt widzieliśmy w 2016 roku, szczególnie w trakcie Światowych Dni Młodzieży. Za trud, oddanie i poświęcenie chciałem podziękować wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym. Życzę Wam, aby Święta Bożego Narodzenia były czasem spokoju, czasem spędzonym z bliskimi, bo tego czasu zawsze mamy dla nich za mało. Ta praca wymaga poświęceń, nawet kosztem czasu poświęconego najbliższym. Niech będzie to też czas refleksji i połączenia się z tymi, którzy święta spędza na służbie lub w pracy. Niech będzie to czas bliskości z tymi, w których domach puste miejsce przy stole będzie miało wymiar szczególny - mówię tu o rodzinach naszych koleżanek i kolegów, którzy nie powrócili ze służby."


Głos zabrał również Jego Ekscelencja Biskup Józef GUZDEK: "Chrystus przyszedł po to, aby ocalić, a nie potępić. (...) Przestańmy szkodzić, przekreślać ludzi. Ratujmy to, co da się uratować. Życzmy sobie, byśmy działali w duchu nowego testamentu. Szczęść Boże na czas świąteczny."

W imieniu wszystkich polskich policjantów i pracowników cywilnych, szef Policji przyjął z rąk Zastępcy Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego hm. Krzysztofa BUDZIŃSKIEGO Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazywany rokrocznie symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem został następnie przewieziony do Komendy Głównej Policji i tam złożony przed Tablicą Pamięci, by uczcić pamięć i oddać hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

Tradycyjnym elementem spotkania było poświęcenie opłatków przez kapelana Policji. Uroczystość wspaniałą grą uświetnili również muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.


Źródło: kgp.pl
marjory dnia grudzień 18 2016 02:47:04 ·
SEJM PRZYJĄŁ PROGRAM MODERNIACJI SŁUŻB MUNDUROWYCH NA LATA 2017-2020

Ponad 9 miliardów złotych na nowoczesne i dobrze wyposażone służby – to główne założenie zaakceptowanego w dniu 15 grudnia br. przez Sejm Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Projekt ustawy to jeden z priorytetowych programów ministra Mariusza BŁASZCZAKA.

Najważniejszym celem ustawy jest zwiększenie skuteczności działania Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i BOR. Aby go osiągnąć, na przestrzeni lat 2017 - 2020 roku, formacje podległe MSWiA otrzymają w sumie niemal 9,2 mld złotych. Pieniądze będą podzielone według ich potrzeb i wymagań, a sam program przewiduje trzy podstawowe rodzaje działań:

- inwestycje budowlane – budowa nowych obiektów, ale również przebudowa i modernizacja starych – ok. 2,3 mld zł;

- wymiana sprzętu i wyposażenia – ta kategoria obejmuje mi.in pojazdy, uzbrojenie, sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz wyposażenie osobiste – ok. 2,7 mld zł;

- wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników – system wynagrodzeń i uposażeń będzie bardziej konkurencyjny, a jego charakter będzie bardziej motywacyjny – ok. 4,1 mld zł.

Pierwsza podwyżka wynagrodzeń nastąpi już w styczniu 2017 r. Do roku 2019 funkcjonariusze zarobią w sumie 609 zł więcej, a pracownicy 597 zł. Oznacza to, że ich wynagrodzenia wzrosną o odpowiednio około 13% i 16 do 19%.

Dzięki Programowi Modernizacji, służby będą mogły lepiej przystosować się do wymagań, jakie stawia przed nimi zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu niestabilnej sytuacji na świecie. Program Modernizacji przewiduje konsekwentne przywracanie posterunków Policji zlikwidowanych w latach 2008-2015.
Za realizację programu będą odpowiadać szefowie służb podległych MSWiA.


Źródło: mswia.gov.pl

marjory dnia grudzień 15 2016 21:44:05 ·
POSIEDZENIE ZARZĄDU TERENOWEGO ZZPP W KMP ZAMOŚĆ
W dniu 09 grudnia 2016 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu odbyło się posiedzenie Zarządu Terenowego Związku Zawodowego Pracowników Policji. W posiedzeniu uczestniczyli między innymi: kol. Józef ĆWIKLIŃSKI – Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP oraz kol. Marek WŁODARCZYK – Wiceprzewodniczący LZW ZZPP.

Na zebraniu dużym zainteresowaniem cieszył się temat umowy z siecią PLAY i możliwość skorzystania z powyższego programu.

Ponadto dużo emocji budził temat podwyżki płac pracowników wynikającej z ustawy wprowadzającej Program Modernizacji Policji (...) na lata 2017-2020. Zebrani, podobnie jak w KPP w Kraśniku stwierdzili, że zasady realizacji podwyżki wynagrodzeń winny być ustalone przez Komendanta Głównego Policji i Ogólnokrajowe Organizacje Związkowe, a następnie winny być przesłane do Komend Wojewódzkich, Miejskich i Powiatowych -celem realizacji.

Poruszono też temat umowy z kancelaria prawną „Porada.pl”. Uczestnicy potwierdzili, że korzystają z pomocy i wysoko oceniają współpracę z powyższą kancelarią.

Następnym problemem poruszanym przez związkowców był podział nagród 3%, który od lat niesie ze sobą wiele emocji. Pracownicy KMP w Zamościu zgodnie stwierdzili, iż przyznawanie nagród w dotychczasowej formie nie ma w żadnej mierze charakteru motywacyjnego. Podzielają stanowisko naszej organizacji związkowej dot. wniosku o opracowanie czytelnych zasad podziału tych środków oraz o udostępnianie informacji na temat: za co i kto zasługuje w danym momencie na nagrodzenie.


marjory dnia grudzień 15 2016 21:18:37 ·
POSIEDZENIE ZARZĄDU TERENOWEGO ZZPP W KPP KRAŚNIK
W dniu 08 grudnia 2016 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku odbyło się posiedzenie Zarządu Terenowego Związku Zawodowego Pracowników Policji. W posiedzeniu uczestniczyli między innymi: kol. Józef ĆWIKLIŃSKI - Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP oraz kol. Marek WŁODARCZYK – Wiceprzewodniczący LZW ZZPP.


zdjęcie: KPP Kraśnik

Największe zainteresowanie budził temat podwyżek wynagrodzeń pracowników wynikających z projektu ustawy o wprowadzeniu Programu Modernizacji Policji (...) na lata 2017-2020. Zebrani jednogłośnie stwierdzili, że zasady realizacji podwyżki wynagrodzeń winny być ustalone przez Komendanta Głównego Policji i Ogólnokrajowe Organizacje Związkowe, a następnie przesłane do Komend Wojewódzkich, Miejskich i Powiatowych celem realizacji.

Poruszono też temat umowy z kancelaria prawną „Porada.pl”. Uczestnicy ocenili współpracę z powyższą kancelarią bardzo pozytywnie.

Dużo emocji wzbudził temat funkcjonowania funduszu prewencyjnego w ramach umowy ubezpieczenia „POLICJA 2015”. Od początku roku PZU nie przesłało na konto funduszu prewencyjnego żadnej kwoty, czym nie wywiązuje się z podpisanej umowy.marjory dnia grudzień 15 2016 21:16:26 ·
SPOTKANIE ZZPP Z KIEROWNICTWEM KWP W LUBLINIE
W dniu 02 grudnia 2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się spotkanie z Kierownictwem KWP.
W posiedzeniu uczestniczyli: kol. Józef ĆWIKLIŃSKI – Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz Joanna STEC-TRZPIL – Wiceprzewodnicząca LZW ZZPP. Ze strony kierownictwa w spotkaniu udział wzięli: insp. Paweł DOBRODZIEJ - Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, Włodzimierz PIETROŃ – Z-ca Komendanta ds. Logistyki, mł. insp. Bożena GROBELNA – Główna Księgowa-Naczelnik Wydziału Finansów, mł. insp. Katarzyna WĘGRZYN – Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia oraz Beata ŁAZOWSKA -Z-ca Naczelnika Wydziału Finansów KWP.


Podczas spotkania poruszono kilka tematów zgłaszanych do zarządu wojewódzkiego ZZPP przez pracowników naszego garnizonu, w tym:

- zasady tworzenia funduszu nagród uznaniowych z funduszu 3% - przedstawiliśmy szereg argumentów poświadczających, że sposób podziału tych środków nie ma nic wspólnego z motywacją i obiektywizmem,

- porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie, a Lubelskim Zarządem Wojewódzkim ZZPP, w tym trudności ze sfinalizowaniem brzmienia tego porozumienia oraz ostatecznym podpisaniem dokumentu,

- tworzenie stanowisk pracowniczych w miejsce dotychczasowych etatów policyjnych (tzw. ucywilnienie), które odbywa się w ramach posiadanych limitów etatowych, ale bez zwiększania limitów finansowanych w tym zakresie.
Biorący udział w spotkaniu związkowcy próbowali uzyskać informację, czy finansowanie nowotworzonych, często bardzo wysoko wynagradzanych stanowisk pracowników Policji w KWP nie następuje w ramach tzw. "cięcia" części środków z budżetów komend miejskich/powiatowych woj. lubelskiego,

- wykorzystanie budżetu za trzy kwartały, w tym próba uzyskania informacji na temat środków finansowych zaoszczędzonych podczas prowadzenia polityki totalnego oszczędzania, które zdaniem naszej organizacji związkowej nie powinno odbywać się kosztem wynagradzania pracowników,

- omówienie wyników pracy zespołu do spraw przeglądu struktur w KWP.

Spotkanie zakończono wnioskami, iż:

- kontynuujemy prace nad sfinalizowaniem zapisów porozumienia o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie a Lubelskim Zarządem Wojewódzkim Związku Zawodowego Pracowników Policji,

- rozpoczynamy prace nad zmianami w Regulaminie Pracy oraz Regulaminie premiowania i nagradzania. ZZPP jest w trakcie opracowywania propozycji zmian, które w najbliższym czasie zostaną przedstawione stronie służbowej KWP w Lublinie.


marjory dnia grudzień 15 2016 21:13:58 ·
WALKA ZWIĄZKÓW O ODMROŻENIE PODSTAWY NALICZANIA ODPISU FŚS
Związki Zawodowe od wielu lat domagają się pełnego odmrożenia podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich grup zawodowych. Sprawa ta wielokrotnie była przedstawiana stronie rządowej podczas prac Rady Dialogu Społecznego nad projektem budżetu państwa oraz w trakcie bezpośrednich rozmów z ministrem finansów.

Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął poprawki Senatu do tzw. ustawy okołobudżetowej, dzięki którym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wzrośnie z 1093,93 zł do 1185,67 zł. Oznacza to, że zostanie on częściowo odmrożony i zwiększy się o 91,74 zł, czyli o 8,4%. Nie zmieni się jednak wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników uczelni publicznych.

Uwzględniając, że decyzja parlamentu nie spełnia związkowych postulatów dot. pełnego odmrożenia wysokości odpisu dla wszystkich grup zawodowych oraz o zwiększenie odpisu, o którym mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych o 275,94 zł (o 25,2%), oczekujemy od strony rządowej, że już w kolejnym roku postulaty te zostaną w całości zrealizowane.

Domagamy się ponadto, aby rząd wycofał się z zamiaru podniesienia z 20 do 50 pracowników progu, od którego istniałby obowiązek tworzenia przez pracodawcę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zaproponowane zmiany absolutnie nie mogą być przez nas zaakceptowane, ponieważ oznaczają możliwość obniżenia kosztów pracodawcy w całości kosztem pracowników oraz znaczące pogorszenie sytuacji najmniej zarabiających osób, które są adresatami świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


Źródło: opzz.org.pl
marjory dnia grudzień 13 2016 21:13:15 ·
ZESPÓŁ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DO WYPRACOWANIA DOBRYCH PRAKTYK
W dniu 02 grudnia 2016 roku nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK – Komendant Główny Policji podpisał Decyzję Nr 377 w sprawie powołania zespołu do wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji. Prace zespołu mają stanowić kontynuację działalności zespołu powołanego decyzją nr 119 KGP z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania zasad zapewnienia ścieżki rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji, która została zastąpiona decyzjami Komendanta Głównego Policji nr 266 z dnia 11 sierpnia 2015 roku i nr 85 z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie powołania zespołu do wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji.

Przewodniczącym zespołu został insp. Robert OSTREJKO – Zastępca Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP. Natomiast członkami zespołu zostali przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji. Z ramienia naszej organizacji – Związku Zawodowego Pracowników Policji w skład zespołu powołane zostały:

- Danuta HUS – Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,
- Joanna STEC – TRZPIL – Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP.

Komendant Główny Policji kontynuując współpracę ze związkami zawodowymi, a także dostrzegając potrzebę doskonalenia w Policji polityki kadrowo – finansowej postanowił podjąć działania zmierzające do wypracowania zasad tzw. dobrych praktyk. Stanowić mają one niezbędny element wzmacniania motywacyjnego systemu uposażeń pracowników a także budowania zaangażowania pracowników w pracę na rzecz jednostek organizacyjnych Policji i wykonywanych zadań służbowych.

Z przedmiotową Decyzją KGP nr 377 można zapoznać się TUTAJ.

marjory dnia grudzień 13 2016 20:30:38 ·
PRACOWNICY CYWILNI W SŁUŻBACH PODLEGŁYCH MSWiA - PRACA NAD NOWYMI ROZWIĄZANIAMI
W dniu 7 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie „Grupy roboczej ds. statusu pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach a wykonujących takie same zadania jak funkcjonariusze”, działającej w ramach Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koordynatorem Grupy jest Pani Małgorzata LEWICKA, a z naszego związku w ramach grupy aktywnie działają kol. Danuta HUS i kol. Joanna STEC-TRZPIL.W spotkaniu wziął udział Jarosław ZIELIŃSKI - Sekretarz Stanu w MSWiA.
Minister podkreślił, że problemom pracowników cywilnych w służbach do tej pory poświęcano niewystarczająco dużo czasu i analiz. Należy rozpoznać najważniejsze aspekty, które trzeba wziąć pod uwagę przy dokonywaniu zmian uregulowań nie tylko prawnych, ale przede wszystkim organizacyjnych w służbach, które przyczynią się do poprawy warunków pracy pracowników cywilnych.

Minister stwierdził, że kierownictwo MSWiA jest otwarte na postulaty pracowników, ale wszystkich służb, bez szczególnego wyodrębniania jednej formacji. Jednocześnie zaznaczył, że konieczne są zmiany w organizacji służb, tak aby pracownicy nie otrzymywali zadań przypisanych funkcjonariuszom, a funkcjonariusze nie pełnili obowiązków znajdujących się w zakresie pracowników cywilnych.
Jest wola poszukiwania rozwiązań w konkretnych sprawach. To, co będzie dobre dla pracowników i racjonalne z punktu widzenia interesów służby oraz możliwe do akceptacji pod względem finansowym, należy uwzględnić.

Minister zaapelował, aby grupa robocza wypracowała stanowisko w obrębie konkretnych problemów koncentrując się na uregulowaniach wewnętrznych, które mogą stać się wytycznymi przyjętymi do stosowania przez komendantów poszczególnych jednostek organizacyjnych.
Minister wspomniał o ustawie modernizacyjnej, w której przewidziano podwyżki dla pracowników cywilnych formacji.
Minister zaapelował do zebranych członków grupy o wypracowanie koncepcji podziału środków przeznaczonych na podwyżki z uwzględnieniem rozwiązań dla poszczególnych służb.

Grupa robocza przyjęła rekomendację w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska dla poszczególnych służb w sprawie podziału środków zagwarantowanych w ustawie modernizacyjnej na podwyżki oraz ewentualnych wytycznych do przekazania komendantom jako rekomendacje w celu optymalnego wykorzystania możliwości, jakie daje ustawa modernizacyjna, w zakresie podniesienia wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych.


Źródło: mswia.gov.pl
marjory dnia grudzień 09 2016 00:25:10 ·
SPOTKANIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Z KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI

W ostatnim dniu listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli pracowniczych związków zawodowych działających w Policji z nadinsp. dr. Jarosławem SZYMCZYKIEM - Komendantem Głównym Policji. Spotkanie połączone zostało z rozpoczęciem prac nad powołaniem zespołu Komendanta Głównego Policji do wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji.

W spotkaniu tym udział wziął również dr Tomasz SZANKIN – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi oraz dwie przedstawicielki naszej organizacji związkowej: Danuta HUS – Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP i Joanna STEC-TRZPIL – Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP.

Komendant Główny Policji rozpoczynając spotkanie powiedział, że zawsze stara się znaleźć czas dla związków. "...Przyświeca nam ten sam cel. Czasami dążymy do niego różnymi drogami, lecz zawsze należy pamiętać o finale, który służy wszystkim w Policji i pracownikom, i policjantom..."

W następnej kolejności odniósł się do zarzutów czynionych przez NSZZ PP dotyczących sposobu rozdysponowania środków z nagrodowego funduszu 3% dla pracowników Policji biorących czynny udział w zabezpieczaniu Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży (w ten sposób zostali nagrodzeni pracownicy m.in. z garnizonów: stołecznego, małopolskiego, śląskiego na łączną kwotę ponad 300 tysięcy zł). Pan Komendant słusznie zauważył, iż nagrody zawsze w pierwszej kolejności winny trafiać do tych pracowników, którzy - jak przy wskazanych powyżej okolicznościach szczególnej mobilizacji Policji - wykazali się olbrzymim zaangażowaniem oraz pracą w godzinach wykraczających poza określony wymiar czasu pracy.

Zaznaczył również, iż pomimo poważnych problemów finansowych z jakimi boryka się Policja na koniec tego roku - na wniosek Danuty HUS ze Związku Zawodowego Pracowników Policji przeznaczył 220 tysięcy złotych na nagrody dla pracowników Policji z okazji Święta Służby Cywilnej przypadającego na dzień 11 listopada. Środki zostały przydzielone poszczególnym województwom w celu uhonorowania wyróżniających się pracowników.

Jesteśmy niezmiernie dumni z tego powodu, że inicjatywa ta naszej Przewodniczącej przyniosła taki efekt i w znacznym stopniu zrekompensowała wydatki na nagrody wykorzystane na wyróżnienie wzorowych pracowników, którzy wykonali szereg zadań nałożonych do realizacji podczas policyjnego zabezpieczania lipcowych imprez masowych.

Dodatkowo nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK zobligował zebranych przedstawicieli związkowych do pilnego przygotowania stanowiska w sprawie zasad podziału środków na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji przewidzianych w Programie modernizacji służb mundurowych na rok 2017.

Kolejnymi tematami, które wywołały gorącą dyskusję były również:

- etapy prac poszczególnych garnizonów w zakresie podpisywania porozumień o współpracy pomiędzy komendantami a stroną związkową,

- rola związków zawodowych w rozwiązywaniu problemów związanych z zachowaniami naruszającymi zasady współżycia społecznego, mobbingiem oraz znaczeniu szybkości reakcji zmierzającej do jak najszybszego wyeliminowania konfliktów z zespołu pracowników,

- sposób dysponowania Komend Wojewódzkich/Stołecznej Policji środkami finansowymi przeznaczonymi na wynagrodzenia pracowników z komend powiatowych i miejskich.

Pan Komendant zakończył dyskusję zaproszeniem wszystkich obecnych na zaplanowane na dzień 16 grudnia spotkanie opłatkowe.


marjory dnia grudzień 07 2016 01:07:27 ·
Strona 1 z 33 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

MolinaroGOn
14/01/2017 08:37
http://mp3dj.eu/drum-and-bass/ http://mp3dj.eu/dance/ http://mp3dj.eu/electronic/ http://mp3dj.eu/hardcore/ http://mp3dj.eu/hardstyle/ http://mp3dj.eu/house/ http://mp3dj.eu/techno/ http

piotrowskajagoda
11/02/2016 20:48
Witam...mam pytanie. Ile wzrośnie moje wynagrodzenie.obecnie moja płaca zasadnicza to 1817 wysłuchanie.+ 11% wyslugi..dodam jeszcze że nie jestem w ksc.

bozena218
09/02/2016 21:01
Ja &*%$# . Zaczynam wątpić w swoje zdolności matematyczne. Miała być podwyżka w wysokości 6% a dla policjantów 4%. Wydaje się, że 6 jest więcej od 4. Racja, kto mówił od jakiej podstawy ten %. ŻENAD

sean
14/10/2015 11:58
http://www.10dollars.us/ 10 dollars <H1><a href="http://www.10dollars.us/" title="10 dollars"><strong>10 dollars</strong></a></H1> [url=htt

matrix
13/03/2015 14:47
lecz nadzszedł "kryzys" i w sferze finansowej pozostało wszystko po staremu - jak zwykle.

Więcej postów

matrix
13/03/2015 14:45
Nie jest mi znany taki przypadek,wzrostu wynagrodzenia wynikającego z wartościowania stanowisk pracy.Owszem,założenia były słuszne, by wartościowanie przekładało się na poziom wynagrodzenia.

bozena218
10/03/2015 19:55
Proszę o informację czy w innych jednostkach policji są zwiększane wynagrodzenia członkom ksc jeżeli podwyżka wynika z wartościowania.

bozena218
25/02/2015 22:48
Wielka szkoda,że nie udało się zróżnicować.Nowozatrudniani zarabiają więcej od starszych stażem.Szkoda,że "góra" tego nie rozumie

matrix
25/02/2015 20:14
My chcieliśmy dać najstarszym stażem pracownikom netto ok 130 zł,średnim 100 zł a tym z najmniejszym stażem ok.80 zł ale to nie znalazło poparcia wszystkich.

matrix
25/02/2015 20:11
Nie. te podwyżki 145 zł to inicjatywa nasza czyli zz i min.Cichockiego ze wskazaniem wszystkim po 145 zł. Tu nie wchodzi w grę "uznaniowość."Na szczęście...