Strona Główna - Aktualności - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Aktualności
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 293
Najnowszy Użytkownik: ~burberryoutlet
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

ZARZĄD TERENOWY ZZPP KWP W LUBLINIE TEGOROCZNE WAKACJE ROZPOCZĄŁ I ZAKOŃCZYŁ W FORMIE PIKNIKU RODZINNEGO.
Pierwszy piknik odbył się w pierwszą sobotę wakacji w dniu 27 czerwca w Poleskim Parku Narodowym.
W imprezie uczestniczyło 38 osób w tym 17 dzieci. Imprezie tej patronowało hasło „Dzieci są naszą przyszłością”.

Piknik w Poleskim Parku Narodowym składał się z kilku części:
Początek w siedzibie Dyrekcji PPN w Urszulinie, gdzie główną atrakcją było zwiedzanie Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego oraz eksponatów w siedzibie dyrekcji, a przede wszystkim obejrzenie filmu o PPN - żyjących w nim gatunkach zwierząt, ptaków oraz występującej tam roślinności.
Następnie uczestnicy wraz z przewodnikiem udali się autokarem do miejscowości Załucze Stare, gdzie zwiedzany był Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny Poleskiego Parku Narodowego, w którym zgromadzone są liczne, ciekawe eksponaty dotyczące zarówno Parku jak i życia na Polesiu.
Po zwiedzeniu muzeum na jego terenie zorganizowane było ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek i drobny posiłek przed pieszą wyprawą, jedną ze ścieżek przyrodniczych na terenie PPN.

Pan leśniczy Tomasz Dynos, który był naszym przewodnikiem przeprowadził grupę niezwykle urokliwą ścieżką o nazwie „Dominik”, której długość wynosi ok. 5 km i przebiega przez przepiękne przyrodniczo tereny parku. Dla wszystkich uczestników dużą atrakcją było wędrowanie po drewnianych kładkach zbudowanych na podmokłych torfowiskach wśród parkowej roślinności i charakterystycznego dla tego typu parków drzewostanu. Oprócz parku, dane nam było także poznać panujące zwyczaje i obyczaje życia na Polesiu dzięki wspaniałej wiedzy pana leśniczego, który w niezwykle ciekawy sposób o tym opowiadał.
Ponadto głownie dla dzieci podczas pokonywania trasy ścieżki Dominik wspaniałą atrakcją była możliwość zbierania i zjedzenia rosnących tam dorodnych, czarnych jagód, których było bardzo dużo. Po zakończeniu trasy grupa wsiadła do autokaru i wszyscy pojechali na zasłużony obiad do Hotelu Drob w Urszulinie, gdzie zmęczeni, lecz szczęśliwi i zrelaksowani po zakończonym, obfitym posiłku udali się w drogę powrotną do Lublina.


Kolejny piknik na zakończenie wakacji odbył się w minioną sobotę czyli 29 sierpnia. On również składał się z kilku różnych tematycznie części kolejno po sobie następujących:

Na początek było zwiedzanie Kopalni w Bogdance tzw. „Strefy C” – jest to specjalnie dla zwiedzających zorganizowaną w podziemiach siedziby Dyrekcji miniatura kopalni znajdującej się prawie 1000 metrów pod ziemią. Przewodnikiem był pracownik Działu Marketingu Kopalni, który omówił zaprezentowane do zwiedzania pamiątki oraz makietę przedstawiającą zasięg i zagospodarowanie złóż Lubelskiego Węgla. Była również prezentacja multimedialna pokazująca całą technologię wydobycia węgla. Ponadto uczestnicy wycieczki poznali ciekawe aspekty tradycji górniczych panujących w tej grupie zawodowej.

Po zakończeniu zwiedzania Kopalni w Bogdance grupa uczestników pojechała do Puchaczowa do Gospodarstwa Agroturystycznego Majątek Rutka w Puchaczowie. Tam przygoda rozpoczęła się atrakcjami wyczekiwanymi głównie przez dzieci, czyli kontakt ze zwierzętami, które bardzo chętnie pobierały od dzieci podawany im chleb i marchewkę. Takimi łasuchami okazały się głównie owce i okazałe stado konika polskiego, zaś osiołki bawiły wszystkich swoim oryginalnym śmiechem. Właściciele gospodarstwa podczas zwiedzania towarzyszyli grupie przekazując ciekawe informacje na temat danej rasy czy grupy zwierząt. Następnie, gdy zwierzęta były już pooglądane grupa zasiadła do piknikowego obiadu w formie grilla na terenie tego gospodarstwa. Po obiedzie dzieci udały się na pobliski plac zabaw, a dorośli przy akompaniamencie akordeonu zaczęli podśpiewywać biesiadne melodie. Jako że pogoda była wspaniała na tego typu imprezę, każdy mógł dla siebie znaleźć właściwą formę relaksu i upragnionego odpoczynku.
Ostatnim etapem wyjazdu przewidzianym na ten dzień było zwiedzanie Cerkwi w Dratowie.

Grupa uczestników wycieczki została przywitana przez przewodnika Pana Grzegorza Jacka Pelicę, który wygłosił niezwykle interesującą prelekcję na temat prawosławia, historii i dziejów miejscowości oraz przekazał wiele ciekawostek na temat tradycji charakterystycznych dla tego wyznania, które jeszcze się zachowało dzięki garstce zaangażowanych wiernych z najbliższych okolic. Zwiedzanie cerkwi było elementem kończącym wyprawę piknikową na zakończenie wakacji. W tej imprezie uczestniczyła grupa 59 osób w tym 24 dzieci. Ponieważ autokar pomieścił 44 osoby, pozostali dołączyli własnymi środkami transportu byle tylko móc uczestniczyć w tym pikniku. Tego typu imprezy pozwalają na integrację rodzinną i pokoleniową wśród naszych członków, gdyż nie samą pracą człowiek żyje…

Już w drodze powrotnej do Lublina zrodziły się kolejne plany imprez na przyszły rok.
To bardzo miłe, że chcemy spędzać czas wolny i odpoczywać po pracy wśród ludzi, z którymi na co dzień pracujemy.
marjory dnia wrzesień 04 2015 00:56:25 ·
PODWYŻKI 2016

Międzyzwiązkowe Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji (MPOZ) w dniu 30 lipca br. wystosowało do Pani Minister Spraw Wewnętrznych pismo z przypomnieniem ustaleń dokonanych na pierwszym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego: "...MSW zapewniło stronę związkową, że od stycznia 2016 roku podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych. Szczegóły dotyczące wysokości tych kwot zostaną przedstawione w najbliższym czasie, do ok. 3 tygodni..." MPOZ poprosiło o informację dotyczącą zapowiadanych szczegółów związanych z tak emocjonującym nas zagadnieniem. Pismo TUTAJ.

W dniu 13 sierpnia br. Pan Jakub BEDNAREK - Pełnomocnik Ministra ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi odpisał na powyższe zapytanie MPOZ. MSW określiło kwotę przeznaczoną na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników cywilnych Policji na 44.431 tys. zł. Jednocześnie poinformowało, że tryb i zasady podziału środków na podwyżki zostaną opracowane do końca września br. Pismo TUTAJ.

Jak widać MSW potrafi dozować emocje i lakonicznie udziela nam informacji. Ponownie więc musimy uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na kolejne dane, które być może tym razem okażą się bardziej szczegółowe.marjory dnia sierpień 19 2015 23:02:33 ·
C.D. PRAC NAD WYPRACOWANIEM DOBRYCH PRAKTYK
W dniu 11 sierpnia 2015 roku gen. insp. Krzysztof GAJEWSKI – Komendant Główny Policji podpisał Decyzję Nr 266 w sprawie powołania zespołu do wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji. Przewodniczącym zespołu został insp. Tomasz SZANKIN – Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Natomiast z naszej organizacji związkowej w skład zespołu powołane zostały:

- Danuta HUS – Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,
- Joanna STEC – TRZPIL – Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP.

Do zadań zespołu należy w szczególności doskonalenie działań ukierunkowanych na ochronę praw pracowniczych, interesów zawodowych i materialnych pracowników Policji oraz uzgodnienie sposobu pozyskiwania stanowisk i opinii Zarządów organizacji związkowych przy wypracowaniu dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji.

Komendant Główny Policji kontynuując współpracę ze związkami zawodowymi w rozwiązywaniu problemów pracowniczych, a także dostrzegając potrzebę doskonalenia w Policji polityki kadrowo – finansowej postanowił podjąć działania zmierzające do wypracowania zasad tzw. dobrych praktyk. Stanowić one mają niezbędny element wzmacniania motywacyjnego systemu uposażeń pracowników a także budowania zaangażowania pracowników w pracę na rzecz jednostek organizacyjnych Policji i wykonywanych zadań służbowych.

marjory dnia sierpień 17 2015 23:27:36 ·
PODPISANIE POROZUMIENIA Z KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI
Dostrzegając społeczną potrzebę współpracy w rozwiązywaniu problemów pracowników Policji, a także możliwość sprawnego i efektywnego doskonalenia polityki kadrowo-finansowej w dniu 13 sierpnia 2015 roku o godzinie 13:00 w Sali Generalskiej KGP nastąpiło uroczyste podpisanie

P O R O Z U M I E N I A


W SPRAWIE ZASAD WSPÓŁPRACY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
Z ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI REPREZENTUJĄCYMI
PRACOWNIKÓW POLICJIpomiędzy

Komendantem Głównym Policji gen. insp. Krzysztofem GAJEWSKIM

a
1. Związkiem Zawodowym Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej - reprezentowanym przez Przewodniczącą Zarządu Krajowego Beatę Kalicką oraz Wiceprzewodniczącą Zarządu Krajowego ds. Pracowników Policji, BOR, MSW Barbarę SZERLOWSKĄ-HEMAN,

2. Związkiem Zawodowym Pracowników Policji z siedzibą w Katowicach – reprezentowanym przez Przewodniczącą Komisji Krajowej Danutę HUS,

3. Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Policji – reprezentowanym przez Przewodniczącą Krajowej Komisji Wykonawczej Małgorzatę LEWICKĄ,

4. Organizacją Międzyzakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ" Pracowników Cywilnych Policji – reprezentowaną przez Przewodniczącą Iwonę ADAMCZYK-ROSINKĘ.


Współpraca Stron obejmuje w szczególności doskonalenie działań ukierunkowanych na ochronę praw pracowniczych, interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników Policji, a także emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin. Współpraca będzie w szczególności realizowana w drodze uzgodnień oraz pozyskiwania stanowisk i opinii związków zawodowych, a także wypracowania „dobrych praktyk” i obejmować będzie w szczególności:

1) wypracowywanie standardów w obszarze motywowania w celu budowania zaangażowania pracowników w pracę na rzecz jednostek organizacyjnych Policji i wykonywanych zadań służbowych;

2) wypracowywanie standardów w obszarze rozwoju i szkoleń w celu wprowadzenia w jednostkach organizacyjnych Policji polityki rozwoju pracowników, podwyższania jakości realizowanych zadań i budowania zaangażowania pracowników w pracę na rzecz Policji.

Niniejsze Porozumienie stanowi efekt prac zespołu ds. opracowania zasad zapewnienia ścieżki rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji, powołanego przez Komendanta Głównego Policji w dniu 20 marca br.

Jesteśmy dumni z podpisania tego Porozumienia, które pokazuje, że Komendantowi Głównemu Policji leży na sercu poprawa warunków pracy i płacy pracowników Policji. Ponadto poświadcza, iż dla Komendanta związki zawodowe to partner podejmujący starania i prace nad kształtowaniem spójnego środowiska policyjnego.
marjory dnia sierpień 14 2015 18:18:57 ·
WNIOSEK RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) złożył wniosek (K 20/15) do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności m.in.:

1) art. 151 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy przez to, ze nie przewiduje udzielenia na wniosek pracownika czasu wolnego w zwiększonym wymiarze w stosunku do czasu faktycznie przepracowanego w godzinach nadliczbowych,

2) art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych przez to, ze nie przewiduje prawa urzędnika państwowego do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy,

3) art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o służbie zagranicznej przez to, że nie przewiduje prawa członka służby zagranicznej do zwiększonej stawki wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego z tytułu wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy, a także w niedzielę i święta,

4) art. 97 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej przez to, że nie przewiduje prawa pracownika służby cywilnej do zwiększonego wymiaru czasu wolnego z tytułu pracy wykonywanej na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych,

5) art. 97 ust. 7 ustawy powołanej w pkt 7 przez to, że nie przewiduje prawa urzędnika służby cywilnej do zwiększonego wymiaru czasu wolnego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych wykonywanej w dni powszednie oraz w porze nocnej,

6) art. 97 ust. 8 ustawy powołanej w pkt 7 przez to, że nie przewiduje prawa urzędnika służby cywilnej do zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę w niedzielę lub święto przekraczającą dobowy wymiar czasu pracy.

RPO wniósł o zbadanie urzędniczych pragmatyk służbowych z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 roku dot. nakładania na państwa ratyfikujące ten dokument (w tym Polsce), aby zagwarantowały pracownikom zwiększoną rekompensatę za pracę po godzinach.

RPO chce wykazać przed TK, że urzędnicy powinni mieć prawa do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych. Wielokrotnie apelowała do rządu o zmianę przepisów i wprowadzenie zwiększonych rekompensat w służbie cywilnej.

W dniu 10 sierpnia 2015 roku Dziennik Gazeta Prawna zamieścił artykuł na temat wniosku p.t. „Urzędnicy: Więcej wolnego za nadgodziny zamiast pieniędzy” - oryginalny artykuł TUTAJ.
marjory dnia sierpień 12 2015 17:32:09 ·
PISMO DO KOMENDANTÓW GARNIZONU LUBELSKIEGO W ZWIĄZKU Z UTRZYMUJĄCYMI SIĘ WYSOKIMI TEMPERATURAMI
W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami zagrażającymi zdrowiu pracowników Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji wystosował pismo do Komendantów wszystkich jednostek Policji garnizonu lubelskiego.


Administrator dnia sierpień 06 2015 16:54:27 ·
POŻEGNANIE ZOSI
Dnia 30 lipca odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Zofii MŁYNARSKIEJ pracownicy Komendy Powiatowej Policji we Włodawie z trzydziestopięcioletnim stażem pracy. Panią Zosię żegnała załoga włodawskiej Komendy oraz przedstawiciele Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP Józef ĆWIKLIŃSKI i Marek WŁODARCZYK.

Kochanej Zosi dziękujemy za wspólnie przepracowane lata, za dobre rady i ciepły
uśmiech oraz niespotykaną ogromną życzliwość. Jednocześnie życzymy wszystkiego co najlepsze
na dalsze lata.


Aby zobaczyć galerię kliknij tutaj.


Administrator dnia sierpień 06 2015 14:52:07 ·
C.D. PRAC ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA ZASAD ZAPEWNIENIA ROZWOJU ŚCIEŻKI KARIERY PRACOWNIKÓW CYWILNYCH POLICJI
W dniu 30 lipca 2015 r. w Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. opracowania zasad zapewnienia ścieżki rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji. Intensywne prace zespołu zostały przerwane z uwagi na niespodziewaną wizytę. Na posiedzenie przyszedł insp. gen. Krzysztof GAJEWSKI - Komendant Główny Policji. Usłyszeliśmy szereg miłych słów i z energią z powrotem zabraliśmy się do pracy.Nadal wierzymy, że już wkrótce będziemy mogli przedstawić efekty prac zespołu, w które - przypominamy - są zaangażowane przedstawicielki naszej organizacji związkowej: Danuta HUS i Joanna STEC - TRZPIL. Z ich relacji wynika, iż po spotkaniu z Komendantem Głównym Policji zaangażowanie i chęci do pracy tylko wzrosły. Z niecierpliwością więc czekamy na następny komunikat z prac zespołu, który wstępnie zaplanował swe posiedzenie na dzień 13 sierpnia br.marjory dnia sierpień 03 2015 00:27:04 ·
GAZETA PRAWNA: URZĘDNICY ZAROBIĄ WIĘCEJ. W MAŁYCH MIASTACH I POWIATACH
W Gazecie Prawnej z dnia 28 lipca br. zamieszczono nowe informacje o planowanych podwyżkach w służbie cywilnej. W 2016 r. najwyższe podwyżki mają objąć urzędy, w których aktualnie pracownicy najmniej zarabiają.

Pani Claudia TORRES - BARTYZEL po otrzymaniu nominacji na Szefa Służby Cywilnej zapowiedziała, że chce doprowadzić do podwyższenia wynagrodzeń w tej właśnie grupie członków ksc. Według informacji z Gazety Prawnej takich urzędów jest około 500 z 2 500. W całym korpusie ponad 8 000 osób pracuje z wynagrodzeniem zasadniczym poniżej 2 000,- zł.

Mowa jest o kilkuset złotych podwyżek dla pracowników w najniżej opłacanych urzędach i podwyżce wynagrodzeń w pozostałych o nie więcej niż 6%. To dyrektorzy generalni będą mieli decydujący głos co do sposobu podzielenia tych pieniędzy.

Z artykułem zapoznajmy się TUTAJ, a tymczasem spokojnie zaczekajmy na oficjalne informacje.


marjory dnia lipiec 28 2015 23:44:56 ·
DZIENNIK GAZETA PRAWNA ZNOWU O NAS
W Święto Policji - 24 lipca 2015 roku w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał sie artykuł zatytułowany: "Administracja policyjna ma gorzej niż mundurowi". Treść artykułu mówi o zagadnieniu, o którym pisaliśmy w naszym komunikacie: "Jednak gorsi" (od 21 lipca br. znajduje się na naszych, związkowych stronach internetowych), gdzie można zapoznać się z pismem Międzyzwiązkowego Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji skierowanym do Pani Teresy PIOTROWSKIEJ (pismo ponownie TUTAJ).

Dla przypomnienia dodamy, że treść obu informacji dotyczy nagród, które zostały przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych funkcjonariuszom z okazji Święta Policji (100 nagród po 2500,- zł każda). Zostały zaś odmówione pracownikom Policji ze wskazaniem, że źródłem finansowania takich nagród są nasze fundusze 3%. W przypadku policjantów budżet został dodatkowo zasilony, a w przypadku pracowników Ministerstwo zaproponowało komendantom rozdysponowanie na ten cel środków, które są już w budżetach jednostek, a z których można przydzielić średnio: kwotę 200,- zł brutto na etat raz na kwartał.

Dziękujemy za hojność i głośno mówimy o naszym zdegustowaniu stanowiskiem Ministerstwa, które takim zachowaniem burzy spójność środowiska policyjnego. Środowiska, na które w równej mierze składają się i funkcjonariusze i pracownicy Policji.

Oryginalny artykuł znajdziecie TUTAJ.

marjory dnia lipiec 28 2015 20:55:20 ·
PIKIETA ZWIĄZKOWA Z DNIA 23 LIPCA 2015 R.
Kilka tysięcy związkowców służb mundurowych pikietowało przed Kancelarią Premiera. Nie zabrakło tam również naszej organizacji związkowej. Podobnie jak nasi koledzy z trzech resortów: spraw wewnętrznych - Policja, Państwowa Straż Pożarna i Straż Graniczna oraz pracownicy BOR, sprawiedliwości - Służba Więzienna oraz finansów - Służba Celna, domagaliśmy się zrekompensowania kosztów inflacji za lata 2009-2015, stałej corocznej waloryzacji płac od roku 2016, nowej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych oraz włączenia Służby Celnej do systemu emerytalnego służb mundurowych.Delegacja związkowców złożyła w Kancelarii Premiera petycję ze swoimi postulatami, z których treścią można zapoznać się klikając TUTAJ, natomiast TUTAJ można zapoznać się z petycjami odczytanymi na pikiecie.

Zabezpieczana przez policjantów pikieta przebiegła spokojnie, co nikogo z nas nie dziwi.


marjory dnia lipiec 24 2015 08:51:51 ·
Strona 1 z 23 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

# chenlina
04/08/2015 06:12
chenlina20150804 michael kors outlet
michael kors handbags
[url=http://


matrix
13/03/2015 14:47
lecz nadzszedł "kryzys" i w sferze finansowej pozostało wszystko po staremu - jak zwykle.

matrix
13/03/2015 14:45
Nie jest mi znany taki przypadek,wzrostu wynagrodzenia wynikającego z wartościowania stanowisk pracy.Owszem,założenia były słuszne, by wartościowanie przekładało się na poziom wynagrodzenia.

bozena218
10/03/2015 19:55
Proszę o informację czy w innych jednostkach policji są zwiększane wynagrodzenia członkom ksc jeżeli podwyżka wynika z wartościowania.

bozena218
25/02/2015 22:48
Wielka szkoda,że nie udało się zróżnicować.Nowozatrudniani zarabiają więcej od starszych stażem.Szkoda,że "góra" tego nie rozumie

Więcej postów

matrix
25/02/2015 20:14
My chcieliśmy dać najstarszym stażem pracownikom netto ok 130 zł,średnim 100 zł a tym z najmniejszym stażem ok.80 zł ale to nie znalazło poparcia wszystkich.

matrix
25/02/2015 20:11
Nie. te podwyżki 145 zł to inicjatywa nasza czyli zz i min.Cichockiego ze wskazaniem wszystkim po 145 zł. Tu nie wchodzi w grę "uznaniowość."Na szczęście...

bozena218
25/02/2015 19:41
Mam pytanie-czy w innych jednostkach policji są realizowane podwyżki wynikające z wartościowania stanowiska pracy członka ksc?

bozena218
25/02/2015 19:38
To czyje interesy te związki reprezentują?! Nie wystarczyło dać, np. 80 zł każdemu na pełny etat do zasadniczego? Byłoby sprawiedliwie.Miało być dobrze a wyszło jak zwykle

matrix
25/02/2015 10:42
Do tego w tej instytucji znajdują się związki które przyklepią każdą inicjatywę MSW czy KGP. Tragedia!!!