Strona Główna - Aktualności - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Aktualności
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 269
Najnowszy Użytkownik: ~EricaMjeF
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

NIC O NAS BEZ NAS - ARTYKUŁ W GAZECIE WYBORCZEJ

Przed laty związkowcy reprezentujący cywilnych pracowników podpisali porozumienie z MSW, że ich pensje będą wynosiły nie mniej niż 70 proc. wynagrodzenia funkcjonariuszy. - Niestety, ten zapis został tylko na papierze, bo nasze zarobki oscylują w granicach 50 proc. policyjnych pensji - wzdycha Danuta Hus, przewodnicząca komisji krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach

- Jak ktoś jest samotny i ma dziecko, to bez pomocy rodziny lub wysokich alimentów skazany jest na życie na skraju nędzy - mówi szefowa ZZPP. Wielu cywilnych pracowników komendy to stali klienci firm pożyczkowych. 


Artykuł na temat sytuacji pracowników cywilnych w Policji, a w nim wywiad z Przewodniczącą Komisji Krajowej ZZPP Danutą Hus znajdziemy na stronach śląskiej Gazety Wyborczej. Mówi się o nas i to głośno. Aby przeczytać publikację w całości kliknij TUTAJ.


źródło: Gazeta.pl Katowice
marjory dnia czerwiec 23 2014 22:41:57 ·
POSIEDZENIE KK ZAMOŚĆ, 4-6.06.2014R.

W dniach 4-6 czerwca 2014 roku w Zamościu odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP. Tematyka dyskusji przedstawiała się następująco:
- zagadnienia dotyczące pracowników Policji poruszone na naradzie kadry kierowniczej z dn. 14 – 15 kwietnia br. w Szczytnie, w której udział wzięła kol. Danuta HUS;
- IV Kongres Forum Związków Zawodowych oraz udział naszych przedstawicieli na tym kongresie: Danuty HUS i Ryszarda WOŁOSZCZAKA;
- spotkanie z Podsekretarzem Stanu MSW Grzegorzem KARPIŃSKIM z dnia 8 marca 2014 roku, na którym reprezentowały nas: Danuta HUS oraz Joanna STEC – TRZPIL (omówienie etapu prac związanych z wpisaniem kwoty 145,- zł. na etat do stałego wynagrodzenia pracowników Policji);
- sprawa Funduszu Prewencyjnego PZU oraz postępowania organizacji związkowych zmierzających do podpisania nowej umowy dotyczącej ubezpieczeń grupowych pracowników i funkcjonariuszy Policji;
- analiza projektu porozumienia dotyczącego współpracy, które w najbliższych dniach zostanie przesłane przez ZZPP do Komendanta Głównego Policji;
- sprawy wewnętrzne Związku, w tym: stan realizacji uchwał oraz m.in. sytuacja Zarządu Terenowego Szkoły Policji w Katowicach; dzięki determinacji i wytężonej pracy nowowybranych władz w SP Katowice - Związek zyskał akceptację pracowników, czego dowodem jest dynamiczny rozwój tego zarządu oraz stale rosnąca liczba zrzeszonych członków;
- porozumienia pomiędzy naszą organizacją związkową a CKiR Orle Gniazdo w Szczyrku, w wyniku którego wszyscy członkowie Związku Zawodowego Pracowników Policji po okazaniu stosownego zaświadczenia będą mogli w trakcie pobytu w tym ośrodku korzystać z 15% rabatu.

W drugim dniu obrad gościliśmy:
- insp. Tomasza SZANKINA – Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do Spraw Kontaktów ze Związkami Zawodowymi, Wicedyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji;
- insp. Mirosława SOKALA – I Zastępcę Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
- mł. insp. Mirosława WCISŁO – I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu.

Tematy podjęte podczas dyskusji z gośćmi stanowiły rozwinięcie problematyki poruszanej podczas obrad z pierwszego dnia pracy Komisji Krajowej. Tak więc omówiona została sprawa ubezpieczeń grupowych oraz włączenia do wynagrodzenia zasadniczego pracowników Policji kwoty 145,- zł. Bardzo dużo emocji wzbudził temat: wdrażanie Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP). Kol. Joanna STEC – TRZPIL przedstawiła szereg problemów, które niosą ze sobą dodatkowe zadania związane z wprowadzaniem danych do tego systemu:
1) zdarzające się w dalszym ciągu braki sprzętu teleinformatycznego na stanowiskach, na których pracują osoby odpowiedzialne za obsługę SWOP;
2) zakup sprzętu z przeznaczeniem dla SWOP - bez oprogramowania MS Office; KGP dokonująca centralnych zamówień najwyraźniej nie posiada świadomości, iż brak jest takiego oprogramowania zawierającego certyfikaty autentyczności w jednostkach Policji niższego szczebla; uniemożliwia to pełne wykorzystanie nowych, zakupionych jednostek komputerowych;
3) brak rozwiązań systemowych (począwszy od KGP, KWP a skończywszy na KMP/KPP) związanych z podziałem pracy dot. wprowadzania danych do programu; dotychczas wszystkie zadania zlecane są komórkom kadrowym, które przy realizowaniu swoich podstawowych, na stałe zleconych obowiązków i czynności służbowych – dodatkowe, bardzo odpowiedzialne zadania związane ze SWOP realizują wielokrotnie w godzinach nadliczbowych (ewidencjonowanych lub nie);
4) brak zasad związanych z weryfikowaniem danych wprowadzanych do SWOP; kadrowiec wprowadzający dane jest odpowiedzialny m.in. za drukowane ze SWOP list płac funkcjonariuszy i pracowników Policji – stanowi to zwielokrotnienie odpowiedzialności pracowników bez żadnych skutków finansowych czy prestiżowych. Kończąc tematykę związaną z nowym systemem - Związek Zawodowy Pracowników Policji podkreślił, iż nie kwestionuje potrzeby wprowadzenia do użytku SWOP, ale apeluje do kierownictwa Policji o reagowanie na problemy zgłaszane przez użytkowników, jak również przez reprezentujących pracowników organizacji związkowych.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym na spotkaniu była sprawa braku pomocy prawnej w sprawach administracyjnych prowadzonych w I instancji przez Komendantów Miejskich/Powiatowych Policji, od których rozstrzygnięć przysługuje środek zaskarżenia do Komendanta Wojewódzkiego Policji. Takie działanie ponownie „bije” m.in. w pracowników kadrowych, których te zagadnienie w głównej mierze dotyczą. Pracowników odpowiedzialnych za cały bagaż swoich obowiązków wpisanych w dotychczasowe zakresy czynności/karty opisów stanowisk pracy, którzy oprócz dodatkowych obowiązków nałożonych od miesiąca listopada 2013 roku (SWOP) muszą również sami rozstrzygać problematyczne kwestie administracyjne bez możliwości zwrócenia się do radców prawnych zatrudnionych przez KWP.

Ostatnim tematem zgłoszonym przez naszą organizację związkową był postulat dotyczący możliwości uwzględnienia pracowników Policji w podziale środków wygenerowanych w ramach oszczędności z wakatów policyjnych na nagrody na koniec roku. Kilka województw, w tym śląskie i dolnośląskie mając na celu dobro Policji jako całości, nie zaś uwypuklanie odrębności środowisk policyjnego i pracowniczego w grudniu 2013 roku przyznały nagrody motywacyjne nie tylko dla funkcjonariuszy, ale również i dla pracowników Policji. Wielkie podziękowania należą się tym Komendantom Wojewódzkim Policji, którzy w pełni rozumieją rolę jaką stanowią pracownicy w prawidłowym funkcjonowaniu Policji jako organizacji odpowiedzialnej na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w kraju.marjory dnia czerwiec 15 2014 23:56:51 ·
DEZYDERAT NR 2 DO PREZESA RADY MINISTRÓW

Wynikiem posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 2014 r., o którym pisaliśmy wcześniej na naszej stronie, jest dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów.
W dokumencie tym zauważono, że relacje pomiędzy poziomem przeciętnego wynagrodzenia pracowników cywilnych w stosunku do uposażeń funkcjonariuszy są zbyt duże, dlatego też zawarty jest w nim wniosek o systemowe uregulowanie potrzeb płacowych pracowników cywilnych służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych.

Po kliknięciu -> TUTAJ można zapoznać się z treścią tego jakże ważnego dla naszego środowiska dezyderatu.

marjory dnia czerwiec 08 2014 21:57:31 ·
POŻEGNANIE PRACOWNIKA Z KPP W PUŁAWACH

W dniu 30 maja 2014 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach odbyło się uroczyste pożegnanie pracownicy odchodzącej na emeryturę. Po 36 latach pracy w Policji Pani Natalia BOROCH została nagrodzona Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę, dyplomem, upominkami i słowami podziękowania. Nie obyło się bez łez wzruszenia.

Pani Natalio, ponownie dziękując za tak wiele lat pracy na rzecz puławskiej Policji życzymy długich lat zdrowia oraz wykorzystania czasu na emeryturze na realizację marzeń.

Z uszanowaniem
Zarząd Terenowy ZZPP KPP w Puławach oraz Lubelski Zarząd Wojewódzki ZZPP


marjory dnia czerwiec 08 2014 17:52:37 ·
FORUM ZZ O PRZYSZŁOROCZNYM BUDŻECIE
Na stronie naszej centrali związkowej FORUM Związków Zawodowych zostało zamieszczone stanowisko trzech reprezentatywnych central związkowych: Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność" i OPZZ w sprawie wskaźników makroekonomicznych na 2015 rok. Bardzo cieszy nas fakt, iż trzy centrale przedstawiły spójną propozycję wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie nie mniejszym niż 9,0%

Po kliknięciu -> TUTAJ można zapoznać się z treścią pisma wyrażającego to stanowisko.

marjory dnia maj 30 2014 01:03:12 ·
SKARGA DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
W dniu 19 maja 2014 roku Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentując 25 tysięczną rzeszę pracowników Policji wystosował skargę do Pani prof. Ireny LIPOWICZ – Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą braku waloryzacji wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji w okresie sześciu lat począwszy od roku 2009.

Aktem normatywnym regulującym wynagrodzenia pracowników Policji jest Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. nr 86, poz. 953 - z późn. zm,), gdzie w art. 21 ust. 4 ustawodawca mówi, iż Zasady COROCZNEGO podwyższania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej określają przepisy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Jak widać, zarówno wykładnia gramatyczna, jak i funkcjonalna oraz logiczna konstytuuje normy o charakterze imperatywno - atrybutywnym w zakresie konieczności dokonywania corocznej, dodatniej waloryzacji wynagrodzenia kręgu pracowników, do którego należą również pracownicy Policji. W efekcie brak waloryzacji stanowi wyraz naruszenia prawa, które daje podstawę do dochodzenia przedmiotowego roszczenia, już z samej zasady słusznego. Bez wątpienia normy te nie mają charakteru dyspozytywnego, lecz kształtują obowiązek waloryzacji wynagrodzeń. Dokonując analizy prawnej, mającej wyjaśnić podstawę roszczenia, należy sięgnąć do lex specjalis zawartych w ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 79, poz. 431 - z późn. zm.), gdzie w art. 4 ust. 2 prawodawca wyjaśnia, że: Wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń waloryzowane są średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, zaś w art. 9 ust. 1 pkt. 3 odsyła do ustaw budżetowych, gdzie corocznie ustalane są wspomniane wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, które bezwzględnie powinny korespondować zarówno z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na konkretny rok (ustalony w budżecie), jak i poziomem inflacji z roku poprzedniego. Zwróciliśmy się więc z prośbą do Pani Rzecznik o spowodowanie zwrotu wszystkim pracownikom cywilnym Policji kwoty o jaką powinno zostać podwyższone wynagrodzenia w latach 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014. Sprecyzowanie niniejszego roszczenia nastąpi na tle unormowań kolejnych, obowiązujących w tym czasie regulacji budżetowych, które w roku 2010 ustanowiły waloryzację na poziomie 101%, a w roku 2011 – 102,3%, w 2012 – 102,8%, w 2013 – 102,7%. W tej sytuacji należy uznać, iż przepisy te nie korespondują z retio legis: art. 4 ust. 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Po drugie są sprzeczne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – jako kolidujące z zasadą sprawiedliwości społecznej i zasadą demokratycznego państwa prawnego, w tym również z dyrektywą ochrony praw słusznie nabytych. Stanowisko to znajduje uzasadnienie w fakcie, że we wskazanym okresie wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – potocznie zwane inflacją, osiągnęły znaczne wartości, przez co siła nabywcza pieniądza ulega obniżeniu, co w połączeniu z brakiem podwyżek wynagrodzenia doprowadziło do rzeczywistego spadku wartości świadczenia wypłacanego przez pracodawcę w stosunku do roku ubiegłego. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, gdzie nie dość że nie spełniono ustawowego wymogu waloryzacji wynagrodzenia, to na skutek niekonstytucyjnych regulacji budżetowych – zostało ono faktycznie zmniejszone.

Naszym zdaniem, wynagrodzenie powinno zostać zwaloryzowane na poziomie wskaźnika inflacji za rok poprzedni, wskutek czego udałoby się przynajmniej zneutralizować spadek siły nabywczej pieniądza, co faktycznie miało miejsce. Jak więc widać, jest to podejście minimalistyczne, mające za zadanie przede wszystkim uchronić pracowników przed negatywnymi konsekwencjami oddziaływania zjawisk ekonomicznych. Biorąc pod uwagę, że przytoczone dane liczbowe odnośnie poziomu inflacji w kolejnych latach, podlegają okresowemu ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” oraz są publikowane na witrynie internetowej GUS – dlatego należy potraktować je jako fakt notoryjny, na zasadzie art. 288 §1 k.p.c. nie wymagający dowodu. Przyjęty miernik wzrostu wynagrodzeń na kolejne lata stanowi na tyle istotną okoliczność, że ustawodawca w budżecie na rok 2011, 2012 i 2013 w ogóle nie przewidział wzrostu wynagrodzeń pracowników sektora publicznego, a w roku 2010 ukształtował go na poziomie o 2,5% niższym niż wskaźnik inflacji w 2009 r. wynoszący 3,5%. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż przedmiotowe regulacje ustaw budżetowych są sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej, wyrażonymi w art. 2 ustawy zasadniczej i ich pochodną – zasada ochrony praw nabytych – w tym przypadku atrybutu korzystania z corocznej waloryzacji wynagrodzeń przynajmniej na poziomie spadku realnej wartości złotego za rok poprzedni.

Jako rażąco niesprawiedliwą oraz godzącą w podstawy porządku prawnego należy traktować praktykę organów władzy ustawodawczej, które w myśl uchwalonego prawa aprobują sytuacje, gdzie duża grupa pracowników Policji zostaje w rzeczywistości pozbawiona znacznej części i tak bardzo skromnego wynagrodzenia.

Ponadto stwierdzamy jawne pogwałcenie Konstytucji RP a szczególnie zwartą w art. 32 zasadę równości wobec prawa poprzez faworyzowanie niektórych grup pracowniczych, jak chociażby nauczycieli, pracowników samorządowych, przyznając im wzrost wynagrodzeń nawet ponad wskaźnik inflacji. Zgodnie z przytoczonym powyżej zapisem art. 32 wszyscy są równi wobec prawu. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. W myśl ust. 2 tego artykułu nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Zasada równości ma charakter uniwersalny, obejmujący każdą jednostkę, a tym samym osobę fizyczną i osobę prawną, jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, bez względu na inne przesłanki jak na przykład obywatelstwo. Zatem zakres podmiotowy zasady równości jest określony poprzez pojęcia „wszyscy”, „nikt”. Ustęp 1 art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej formułuje w sposób ogólny zasadę równości jako normę konstytucyjną, adresowaną do wszelkich organów władzy publicznej, zarówno do organów stosujących prawo jak i do organów stanowiących prawo. Z kolei ust. 2 precyzuje znaczenie konstytucyjnej zasady równości. Wyraża uniwersalny charakter równości i określa granice dopuszczalności zróżnicowań podmiotów prawa. W myśl tego przepisu, żadne kryterium nie może stanowić podstawy dla różnicowań niesprawiedliwych, dyskryminujących określone podmioty. W orzeczeniu z dnia 23 października 2001 r. TK stwierdził, że „art. 32 stanowi całości normatywna. Ust. 1 wymienionego artykułu formułuje w sposób ogólny zasadę równości jako normę konstytucyjną adresowaną do wszelkich organów władzy publicznej”. Równość w prawie ma charakter materialny i wymaga, by przepisy prawne ujmowały prawa i obowiązki jednostki w sposób wolny od dyskryminacji oraz bez wyprowadzania nieuzasadnionych przywilejów.

W związku z powyższym wnieśliśmy o podjęcie działań mających na celu zakończenie niekonstytucyjnych procedur rządu niosących ubożenie pracowników Policji.J.Ć.
marjory dnia maj 20 2014 00:54:13 ·
POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW WEWNĘTRZNYCH, 07.05.2014r.
W dniu dzisiejszym o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie SEJMOWEJ KOMISJI SPRAW WEWNĘTRZNYCH, na której Minister Spraw Wewnętrznych przedstawił informację na temat sytuacji finansowej pracowników cywilnych w służbach mundurowych resortu spraw wewnętrznych.

Komisja Spraw Wewnętrznych /ASW/ rozpatrzyła informację Ministra Spraw Wewnętrznych na temat sytuacji finansowej pracowników cywilnych w służbach mundurowych resortu spraw wewnętrznych.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - Grzegorz Karpiński poinformował, że w formacjach podległych MSW w 2013 r. zatrudnionych było 28.998 pracowników cywilnych. W celu poprawy ich sytuacji, w tym w zakresie wynagrodzeń, podjęto inicjatywę o wypłacaniu pracownikom cywilnym Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu od 1 lipca 2012 r. dodatkowej kwoty po 145 zł brutto miesięcznie. Odbyło się to bez zwiększenia budżetów poszczególnych służb; środki na ten cel wygospodarowano w ramach już posiadanych limitów na wynagrodzenia. Jednocześnie w jednostkach organizacyjnych formacji tworzone były fundusze nagród na poziomie 3% i były zwiększane w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Minister podkreślił, że mimo „zamrożenia” funduszu wynagrodzeń, dzięki odpowiedniej polityce kadrowo-płacowej kierownicy jednostek organizacyjnych podwyższali płace indywidualne w przypadku posiadania wolnego funduszu, np. pozostałego po osobach, które odeszły z pracy lub przeszły na emeryturę lub rentę. Działania takie miały miejsce we wszystkich formacjach.

Występujące aktualnie uwarunkowania zewnętrzne, wynikające głównie z uwarunkowań budżetowych i obowiązujących przepisów prawa, determinują przeprowadzenie systemowych rozwiązań umożliwiających dokonanie trwałego zwiększenia poziomu i relacji wynagrodzeń pracowników.
W dyskusji posłowie pytali o stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych wobec postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe oraz o zamierzenia resortu dotyczące uregulowania systemowego potrzeb płacowych pracowników cywilnych.

Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach mundurowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
W dezyderacie postuluje uregulowanie systemowe potrzeb płacowych pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych.

W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca Komendanta Głównego Policji - Wojciech Olbryś, zastępca Szefa BOR - Mirosław Depko, zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - Piotr Kwiatkowski oraz zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej - Marek Borkowski.

(Informacja uzyskana z oficjalnej strony Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej)
marjory dnia maj 08 2014 02:25:55 ·
WESOŁYCH ŚWIĄT :)
marjory dnia kwiecień 16 2014 22:53:22 ·
Euromanifestacja w Brukseli
Zablokowane ulice, a na nich tysiące ludzi z całej Europy, których połączy wspólne hasło – „Oszczędnościom mówimy stop”.

Tak już w najbliższy piątek (04.04.2014 r) będzie wyglądała Bruksela. Władze miasta spodziewają się nawet stu tysięcy manifestantów. Będzie głośno, bo protestujący – wśród nich także władze i przedstawiciele Forum Związków Zawodowych zapowiadają, że zrobią wielki hałas, by ich głos bez wyjątku usłyszeli najważniejsi europejscy politycy.=> => => Plan europejskiej konfederacji związków zawodowych na rzecz inwestycji, trwałego wzrostu i miejsc pracy wysokiej jakości.


Źródło: www.fzz.org.pl
marjory dnia marzec 30 2014 23:44:54 ·
Kontynuacja tematu: pracownik Policji = student WSPol w Szczytnie
W dniu dzisiejszym nasza przewodnicząca Danuta HUS podpisała pismo adresowane do nadinsp. Marka DZIAŁOSZYŃSKIEGO - Komendanta Głównego Policji z prośbą o urealnienie pracownikom Policji możliwości korzystania z nauki na studiach w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w ramach skierowania. Analiza uwag zgłaszanych przez pracowników z wielu garnizonów w kraju wykazuje, że możliwość studiowania w WSPol w Szczytnie jest blokowana przez komendantów - przełożonych właściwych w sprawach osobowych różnego szczebla.

W związku z powyższym poprosiliśmy o uświadomienie kadrze kierowniczej wartości inwestowania w rozwój pracowników Policji, którzy w związku z prowadzoną w kraju polityką podnoszenia wieku emerytalnego oraz przedłużania okresu pracy stanowią kapitał osobowy dla całej Policji na najbliższe - nie bójmy się stwierdzić - dziesiątki lat.
Przypomnieliśmy więc o spoczywającym na komendantach obowiązku określonym w art. 94 pkt 6 Kodeksu pracy oraz w art. 108 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej - z późniejszymi zmianami. Wzmiankowane przepisy prawne nakładają na przełożonych obowiązek ułatwienia pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ustalanie dla każdego członka korpusu służby cywilnej indywidualnego programu rozwoju zawodowego, który w okresie 2 lat pomiędzy jednym ocenianiem pracownika a drugim, winien być zrealizowany.

W związku z powyższym zaproponowaliśmy Panu Komendantowi szacunkowe określenie % liczby miejsc dla pracowników na poszczególnych kierunkach studiów znajdujących się w ofercie szkoleniowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie proporcjonalnie do ilości zatrudnionych/pełniących służbę pracowników i funkcjonariuszy w Policji.
Dodatkowo zwróciliśmy się z prośbą, by skierowanie na studia, które dzięki przychylności Pana Komendanta zostało na nasz wniosek rozszerzone o pracowników Policji, było powiązane z refundacją kosztów zakwaterowania oraz przejazdów i dojazdów na uczelnię.
W konkluzji naszego pisma Związek Zawodowy Pracowników Policji zawnioskował, by na wzór rządowego Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013 - 2016, w Policji została stworzona polityka antydyskryminacyjna = równego traktowania dwóch grup zawodowych: pracowników i funkcjonariuszy. Nie chodzi nam o porównywanie się do przywilejów policjantów pełniących służbę prewencyjną czy kryminalną, lecz domagamy się jednakowego traktowania pracowników i funkcjonariuszy służb logistycznych, których tak wielu pełni służbę w szeregach Policji.

Z niecierpliwością oczekujemy odpowiedzi na prośbę naszej organizacji związkowej podkreślając, że pomoc w umożliwieniu studiowania na WSPol w Szczytnie będzie miała pozapłacowy, ale materialny charakter motywacyjny dla pracowników Policji.


J.S-T.
marjory dnia marzec 27 2014 02:16:46 ·
25 marca 2014 r. Lubelski Zarząd Wojewódzki ZZPP
W dniu 25 marca 2014 r w Lublinie odbyło sie posiedzenie Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji. Na posiedzeniu tym podsumowaliśmy 2013 r. przyjmując Sprawozdanie z działalności Prezydium LZW oraz Sprawozdanie finansowe. Zatwierdzony również został Plan Finansowy na rok bieżący.

W następnej części obrad V-ce Przewodnicząca LZW Joanna STEC - TRZPIL zdała relację ze spotkania z Grzegorzem KARPIŃSKIM - podsekretarzem stanu MSW - bezpośrednim przełożonym Komendanta Głównego Policji.

Dalszą część obrad zdominowała dyskusja na temat nagród dla pracowników Policji garnizonu lubelskiego wypłacanych z funduszu nagród tworzonego w wysokości 3% planowanego funduszu wynagrodzeń. Uczestnicy ze wzburzeniem ocenili brak działań strony służbowej prowadzących do uruchomienia podziału funduszu pomimo zbliżającego się końca kwartału. Wiąże się to między innymi z brakiem czasu niezbędnego do uzgodnienia wniosków w jednostkach Policji garnizonu lubelskiego.
Ponadto przedstawiona przez Panią Główną Księgową KWP w Lublinie propozycja zmiany zasad naliczania limitów w systemie półrocznym nie uzyskała poparcia wśród członków LZW. Stwierdziliśmy brak klarownych intencji strony służbowej w przedstawionej nam propozycji. Zarząd nie kryje swojego oburzenia faktem, że chęć zmian obowiązujących dotąd zasad wypłacania nagród przedstawiana jest w przededniu terminu jej wypłacania, co skutkować może opóżnieniem w terminie jej realizacji. Stoimy na stanowisku, by środki te dalej naliczane i wypłacane winny być nie rzadziej niż raz na kwartał. Jednocześnie wyrażamy chęć i wolę współpracy nad wypracowaniem uregulowań prawnych w tym zakresie.

W dalszej części obrad przedstawiony został sposób funkcjonowania Wojewódzkiej i Centralnej Komisji Funduszu Prewencyjnego - zrelacjonowany przez kol. Marka WŁODARCZYKA i Józefa ĆWIKLIŃSKIEGO.

W punkcie: sprawy bieżące związku Zarząd Wojewódzki wysłuchał i podjął stosowne decyzje dotyczące problemów dot. współpracy z kierownictwem służbowym w niektórych jednostkach naszego garnizonu. Lubelski Zarząd Wojewódzki zobligował Prezydium do podjęcia daleko idących działań w celu zapobiegania bardzo niekorzystnym zjawiskom niechęci niektórych przełożonych do działaczy związkowych.

Kończąc obrady Prezydium LZW ZZPP podziękowało obecnym za blisko 100% frekwencję (świadczącą o zaangażowaniu naszych działaczy w sprawy pracownicze) oraz wykazywaną podczas spotkania aktywność.
Administrator dnia marzec 26 2014 23:33:54 ·
Strona 1 z 18 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

matrix
31/07/2013 11:11
Tego rodzaju szkolenie leży w gestii pracodawcy,zaś zwiazek ma zadbać o to by przełożeni nie próbowali przerzucić swoich podstawowych obowiązków na pracowników.

mandragora9
20/06/2013 00:14
Może by związek pomyślał o szkoleniu w zakresie odpowiedzialności materialnej ?

matrix
28/12/2012 11:44
W woj.lubelskim nagrody 3% były wypłacane regularnie co kwartał.Nie było zadnych dodatkowych oszczędności na koniec roku,gdyż wszystkie pieniądze poszły na wzrost wynagrodzeń o te 100 złotych/mc

pgorka
28/12/2012 01:38
Witam Wszystkich. Wie ktoś dlaczego w tym roku nie było nagród 3% ?smiley

mandragora9
03/10/2012 23:12
Aby doszło do zmian w Ustawie o Policji, może warto zainteresowac problemem związkowców naszych posłow...

Więcej postów

mandragora9
03/10/2012 23:11
Co do zmian w Ustawie o Policji, to może warto oprópcz spotkania z Ministrem, pomyśleć o zainteresowaniu tematem naszych lubelskich posłów

mandragora9
03/10/2012 23:08
Ja w sprawie standardów -może warto popracować i wprowadzić je w Lublinie,a potem niech to idzie na inne województwa

matrix
12/09/2012 21:39
Do Wloma- Masz rację jeden silny związek potrafi zdziałać dużo więcej niż siedem małych,ale nie wszyscy to rozumieją

wloma
12/09/2012 10:19
Witam. Członkowie wszystkich związków zawodowych w policji! Czas na jeden silny związek zawodowy. Ponieważ w jedności siła. Pozdrawiam.

Paula123
27/08/2012 19:07
Witajcie.Z tego co się zorientowałam nasz garnizon w terminie wypłaca "stówy" i dzięki za to. Najgorzej mają na pomorzu, tam i prawie miesięczne spóźnienie jest i inne kombinacje...