Strona Główna - Aktualności - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Aktualności
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 289
Najnowszy Użytkownik: ~yyyyy
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

15 LECIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI


W 2015 r. Związek Zawodowy Pracowników Policji obchodzi jubileusz piętnastolecia swojego istnienia.

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w czwartek 11 czerwca 2015 r. w Katowicach.
W uroczystościach udział wzięli:

- Anita NOSKOWSKA - PIĄTKOWSKA - zastępca dyrektora Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
- Marek WÓJCIK - poseł, przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych;
- Waldemar BATUGOWSKI - zastępca Okręgowej Inspekcji Pracy;
- insp. Tomasz SZANKIN - zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi;
- nadinsp. Jarosław SZYMCZYK - Śląski Komendant Wojewódzki Policji;
- insp. Jarosław KALETA - Komendant Szkoły Policji w Katowicach;
- insp. Roman RABSZTYN - I Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
- mł. insp. Piotr KUCIA - Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
- Jerzy KANIEWSKI - Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

W uroczystościach uczestniczyli również komendanci komend miejskich i powiatowych województwa śląskiego oraz delegacje z garnizonów lubelskiego i dolnośląskiego, w tym rownież reprezentanci organizacji związkowej policjantów z Lublina. Nie można zapomnieć o wymienieniu przedstawicieli ZZPP z całego kraju, którzy swoją obecnością uświetnili akademię - żywiołowo reagując na przemowy, podziękowania i deklaracje z ust przemawiających.

Podczas uroczystej akademii, która odbyła się w Rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wręczono medale upamiętniające 15-lecie Związku Zawodowego Pracowników Policji dla nw. zasłużonych działaczy naszej organizacji związkowej, którzy już nie świadczą pracy na rzecz ZZPP:

- Grażyny DOMAGAŁA - Wiceprzewodniczacej KK ZZPP w latach 2005-2009, pełniącej obowiązki Przewodniczącej KK 2007-2009 oraz Przewodniczącej KK w latach 2009-2010;
- Małgorzaty KOWALCZYK - Członka Komisji Krajowej ZZPP oraz Skarbnika Ślaskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP w latach 2000-2005;
- Zenona JEDRUSZKO - Członka Komisji Krajowej ZZPP, Przewodniczącego Zarzadu Terenowego ZZPP w Zamościu 2000-2013;
- Wiesławę OLEJARNIK - Członka Komisji Krajowej ZZPP 2009-2013.

Podczas akademii również zaproszonym gościom wręczono upominki upamiętniające udział w obchodach jubileuszu oraz stanowiące podziękowanie za dotychczasową współpracę, jak również deklarację i zachętę do dalszej pracy na rzecz kształtowania społecznych i prawnych stosunków pracy/służby wszystkich grup zawodowych w Policji.

Uroczystości uświetnił koncert orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod batutą sierż. Kamila MARKIELA.

Część oficjalna obchodów zyskała wśród uczestników wiele pochwał za wyjątkową atmosferę, która udzieliła się wszystkim zebranym gwarantując mile spędzony czas pełen ciepłych słów wartych zapamiętania.
marjory dnia czerwiec 14 2015 15:27:06 ·
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWEZWANIA DO PRÓBY UGODOWEJ
K O M U N I K A T

SZANOWNI ZWIĄZKOWCY !


W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów uprzejmie informuję, że do chwili obecnej odbyły się już prawie wszystkie posiedzenia sądów rejonowych w sprawie zawezwania do próby ugodowej. Jak wcześniej informowałam do zawarcia ugody nie doszło, wobec czego został skutecznie przerwany bieg przedawnienia się Waszego roszczenia wobec pracodawcy.

Na tym etapie zakończyliśmy działania osiągając zamierzony cel. Teraz będziemy czekać na pozytywne rozstrzygnięcia sądów prowadzących postępowania w podobnych sprawach, wniesionych przez służby mundurowe. Przygotowujemy się również do sporządzenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Niestety zbliżające się wybory parlamentarne mogą wprowadzić pewne zmiany w składach różnych komisji, toteż musimy się wstrzymać z dalszymi działaniami w kierunku uzyskania naszej waloryzacji płac za lata 2009-2015.


PRZEWODNICZĄCA
KOMISJI KRAJOWEJ
Związku Zawodowego Pracowników Policji
w Katowicach


Danuta HUS

marjory dnia czerwiec 25 2015 22:41:01 ·
PALIWO NA "LOTOSIE" TAŃSZE DLA CZŁONKÓW ZZPP
Już niebawem będziemy mogli tankować i myć swoje pojazdy taniej na stacjach LOTOS w całym kraju. Otrzymaliśmy następujący pakiet opustów cenowych na poszczególne grupy towarów i usług świadczonych przez koncern LOTOS poprzez sieć ponad 300 stacji LOTOS oraz OPTIMA:

Olej napędowy 8 gr/litr
Benzyny 8 gr/litr
LPG 6 gr/litr
Olej napędowy Dynamic 10 gr/litr
Benzyna 98 Dynamic 10 gr/litr
Myjnia 15%
Oleje silnikowe 10%.

Rabaty będą udzielane po okazaniu podczas dokonywania płatności imiennej karty rabatowej.

Aby otrzymać taką kartę, należy chęć jej posiadania zgłosić do swojego przewodniczącego terenowego. Po wypełnieniu formularza, karta będzie zamówiona i przekazana użytkownikowi.


marjory dnia czerwiec 19 2015 23:45:48 ·
SZEF SŁUŻBY CYWILNEJ W SEJMIE, 11 CZERWCA 2015 R.
Na dzisiejszym posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji szef służby cywilnej, minister Claudia TORRES-BARTYZEL przedstawiła sprawozdanie o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2014 r. Pani minister w swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na słabe strony i zagrożenia w obszarze KSC, do których zaliczyła m.in. niską konkurencyjność płacową służby cywilnej, w szczególności urzędach administracji zespolonej i niezespolonej, bardzo niską dynamikę wzrostu liczby urzędników s.c. spowodowaną ograniczeniami limitu mianowań, spowolnienie procesu profesjonalizacji Korpusu.Pani minister zaakcentowała spadek zatrudnienia w s.c. w latach 2010 – 2014 o ponad 2,5 tyś etatów, w szczególności w samym 2014 r. o 964 etaty.

Zwróciła także uwagę na zwiększający się wskaźnik fluktuacji zatrudnienia w 2014 r. O ile w czasie kryzysu poziom ten malał, sięgając wartości 5%, o tyle w ubiegłym roku wyniósł on już 6,2%. W niektórych urzędach wskaźnik ten przekracza 20% albo zbliża się do tego poziomu. Pani minister wskazała na obserwowane negatywne skutki fluktuacji: problemy z realizacją zadań, zapewnienie płynności pracy, odejście pracowników doświadczonych, nowi – niedoświadczeni wymagający szkolenia, przygotowania.

Analizując strukturę zatrudnienia w KSC Pani minister zwróciła również uwagę na "starzenie się" KSC, gdzie członkowie Korpusu w grupie 50+ stanowią 32,3%, a tylko 10% członków Korpusu to osoby do 30-go roku życia.

Claudia TORRES-BARTYZEL zwróciła również uwagę na bardzo niskie płace w urzędach powiatowej administracji zespolonej i niezespolonej. Podkreśliła, że ponad 8 tyś członków KSC zarabia poniżej 2000,- zł brutto (wliczając w to wynagrodzenie zasadnicze i dodatki), wielu z nich korzysta z opieki społecznej. Postawiła też retoryczne pytanie: jak można odczuwać dumę z bycia urzędnikiem, gdy nie udaje się zamknąć budżetu domowego ?

Pani minister wskazała, że prawie 30 tyś osób w KSC zarabia poniżej 2400,- zł brutto (wliczając wszystkie składniki wynagrodzenia). Przestawiła zmiany wynagrodzenia KSC 2009-2014 na tle otoczenia: o ile w gospodarce i samorządach realny wzrost wyniósł ok.11,5%, w KSC nastąpił realny spadek o ponad 3%.

Ponadto w swoim wystąpieniu szefowa służby cywilnej wskazała na obszary wymagające poprawy: zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń oraz limitu mianowani w służbie cywilnej, poprawienie wizerunku oraz zaufania społecznego do administracji.

Po prezentacji sprawozdania odbyła się dyskusja, w której udział wzięli posłowie komisji oraz przedstawiciele społeczni, w tym przedstawiciele organizacji związkowych działających w administracji rządowej.

Niestety, żadnych konstruktywnych i optymistycznych wniosków nie wyciągnięto.


źródło: sluzbacywilna.info.pl
marjory dnia czerwiec 14 2015 15:26:25 ·
1850 ZŁ - NOWA WYSOKOŚĆ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA OD 2016 R.
1850 zł – taką kwotę zarekomendował Stały Komitet Rady Ministrów jako minimalne wynagrodzenie w 2016 roku. Być może pracownik dostanie jeszcze więcej pieniędzy, bo Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce zmienić zasady wliczania do niej składników wynagrodzenia.
Rada Ministrów zaakceptowała propozycję dotyczącą wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., które ma wynieść 1.850 zł (wzrost o 5,7 proc. w stosunku do 2015 r., obecnie pensja minimalna to 1.750 zł). Tymczasem resort pracy chce też zmian w sposobie ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia. Proponuje, by nie uwzględniać niektórych składników pensji, w tym dodatków (np. za staż pracy) oraz nagród i premii. Taka propozycja powoduje, że pensja minimalna odpowiadałaby nie pełnemu, lecz zasadniczemu wynagrodzeniu pracownika.

Nie wiadomo czy ta kwota się ostanie, bo minimalne wynagrodzenie wzrosłoby o 100 zł, czyli 5,7 proc. Dla porównania – ostatnia podwyżka wyniosła 70 zł. Resort pracy chce też zmian w sposobie ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia. Proponuje, by nie uwzględniać niektórych składników pensji, w tym dodatków (np. za staż pracy) oraz nagród i premii. Taka propozycja powoduje, że pensja minimalna odpowiadałaby nie pełnemu, lecz zasadniczemu wynagrodzeniu pracownika.

Przypomnijmy, zgodnie z obecnie obowiązującym art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełnym etacie nie może być niższe od minimalnej pensji. W tym roku wynosi ona 1750 zł. Do płacy wlicza się przysługujące pracownikowi składniki pensji i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy zaliczone przez GUS do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Przy ustalaniu, czy pracownik zarabia ustawowe minimum należy wliczyć dodatki za staż pracy, szczególne jej warunki lub kwalifikacje zatrudnionego oraz premie i nagrody: regulaminowe i uznaniowe.

Związki zawodowe zwracają uwagę, że obecne rozwiązania są niekorzystne i dyskryminujące tych, co zarabiają najmniej i dostają np. dodatek stażowy. Wlicza się go do pensji, a to powoduje że pracodawca nie musi dawać im podwyżki do minimum obowiązującego w danym roku. Taki obowiązek istnieje tylko względem tych osób, które nie mają żadnych dodatków i których pensja zasadnicza jest niższa od minimalnej. Takie rozwiązanie powoduje, że dodatki do pensji tracą charakter bonusu, a pracownik z bonusem i bez dostają takie samo wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej. Z tego powodu resort pracy rozważa nowelizację do ustawy, a jednocześnie wie, że zmiany istotnie zmodyfikowałaby charakter najniższej pensji. Z tego powodu chce nowości wprowadzać stopniowo.

Takich wątpliwości nie mają związki zawodowe. Związkowcy argumentują, że zewsząd słyszą iż pracodawcy powtarzają, że wzrost płacy minimalnej jest dla nich wielkim problemem, a w ostatnich latach wciąż powiększają się ich zyski.źródło: kadry.abc.com.pl
marjory dnia czerwiec 13 2015 23:52:57 ·
NARADA KADRY KIEROWNICZEJ W SZCZYTNIE 15-16 MAJA 2015 R.
W dniach 15 i 16 maja 2014 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Policji, na której naszą organizację związkową reprezentowała Danuta HUS - Przewodnicząca KK ZZPP. W naradzie uczestniczyli również inni przedstawiciele organizacji związkowych, a tematyką spotkania było omówienie zasad współpracy Komendantów Wojewódzkich, Stołecznego i Komendantów Szkół Policji ze związkami zawodowymi. Konieczność wypracowania zasad wynikła z praktyki i problemów, które każda organizacja zmierzająca do poprawy i udoskonalania swojego funkcjonowania winna eliminować.

Podczas spotkania z kadrą kierowniczą kolejno głos zabierały:

1) Małgorzata LEWICKA - Przewodnicząca KKW NSZZPP, która w swoim krótkim wystąpieniu w imieniu Międzyzwiązkowego Porozumienia Organizacji Związkowych działających w Policji poinformowała zebranych o wspólnych pracach podjętych przez te organizacje związkowe w ostatnim okresie czasu, a dotyczących między innymi:

- na podstawie przyjętego w dniu 7 maja 2014 r. Dezyderatu nr 2 przez Komisję Spraw Wewnętrznych wnioskującego o systemowe uregulowanie potrzeb płacowych pracowników cywilnych w służbach mundurowych resortu spraw wewnętrznych - zwróceniem się do parlamentarzystów, kierownictwa MSW i KGP o poparcie naszych działań związanych ze wznowieniem prac nad Ustawą o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji w latach 2016-2019” z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń pracowników;

- przekazaniem do legislacji sejmowej projektu zapisu zmian do Ustawy o Policji w kwestii dot. włączenia do w/w Ustawy pracowników Policji;

- przekazaniem informacji ze spotkania z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych Panem Posłem Markiem WÓJCIKIEM;

- przekazaniem informacji o dalszych działaniach organizacji związkowej związanych z „odmrożeniem” przez Rząd wynagrodzeń sfery budżetowej od 2016 roku.

2) Barbara SZERLOWSKA - HEMAN - Przewodnicząca ZK ZPC MSWiA ds. Policji, BOR i MSW poinformowała o występujących w niektórych jednostkach niewłaściwych relacjach we współpracy z komendantami jednostek Policji każdego szczebla, a dotyczącymi między innymi braku uzgodnień ze stroną związkową regulaminów obowiązujących w jednostkach, zasad podziału środków na nagrody tzw. 3%.

3) Danuta HUS w swoim wystąpieniu nawiązała do trudnych relacji pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie, a organizacją związkową. Ustalono, że w powyższej sprawie w KWP w Lublinie odbędzie się spotkanie kierownictwa KWP, organizacji związkowej przy udziale dr insp. Tomasza SZANKINA - Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi.

W drugim dniu narady to jest 16 maja 2015 roku w WSPol w Szczytnie odbyła promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji.

Filmik z obchodów do obejrzenia TUTAJ.

Z wielką ciekawością będziemy obserwować, czy narada w WSPol w Szczytnie odniesie skutek i Komendanci Wojewódzcy, Stołeczny oraz Szkół Policji przełożą założenia z tematów poruszonych na spotakniu do życia codziennego. Przecież to dla wspólnego dobra - dobra Policji jako organizacji, w której służą funkcjonariusze, pracują pracownicy Policji, działają organizacje związkowe. Dobra Policji, na którym winno wszystkim wymienionym bardzo zależeć.


marjory dnia czerwiec 10 2015 18:54:40 ·
PROPOZYCJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W SPRAWIE WZROSTU WYNAGRODZEŃ W 2016 R.
25 maja 2015 r. trzy reprezentatywne centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, przekazały ministrowi pracy i polityki społecznej wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2016 roku wynagrodzeń w gospodarce narodowej, państwowej sferze budżetowej, wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wskaźnika waloryzacji rent i emerytur.

Związki proponują, by wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosły o nie mniej niż 5,9 %; wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej o nie mniej niż 10,5 %; minimalne wynagrodzenie za pracę o nie mniej niż 7,4 %.

Oto pełna treść stanowiska, można je przeczytać klikając TUTAJ.


źródło: FORUM ZZ
marjory dnia maj 26 2015 23:22:04 ·
PROJEKT „PROGRAMU MODERNIZACJI POLICJI W LATACH 2016 – 2019”
W dniu 14 kwietnia 2015 roku Międzyzwiązkowe Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji, w skład którego wchodzi nasza organizacja związkowa – przedstawiło Pani Teresie PIOTROWSKIEJ – Minister Spraw Wewnętrznych wspólne stanowisko związane z planowanym wprowadzeniem ustawy
o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji w latach 2016 – 2019”.

Projekt Ustawy zakłada wprowadzenie przedsięwzięć opisanych w ustawie w celu stworzenia warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Policji poprzez poprawę skuteczności jej działań. Cele te mają być osiągnięte w wyniku zakupu i wymiany sprzętu, budowę i remonty użytkowanych obiektów jak również wzrost płac poprzez wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników Policji.

W związku z powyższym Międzyzwiązkowe Porozumienie Organizacji Związkowych reprezentujących Pracowników Policji postulowało do Pani Minister o zagwarantowanie zabezpieczenia w ustawie budżetowej na poszczególne lata 2016 – 2019 środków finansowych przeznaczonych na przeprowadzenie polityki płac dla pracowników Policji średnio o 200,- złotych na etat w każdym roku objętym „Programem modernizacji Policji w latach 2016 – 2019”

marjory dnia maj 08 2015 00:54:56 ·
ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA ZASAD ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI ROZWOJU KARIERY ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW POLICJI
W dniu 20 marca br. nadinsp. Krzysztof GAJEWSKI - Komendant Główny Policji powołał zespół ds. opracowania zasad zapewnienia ścieżki rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji. W skład zespołu weszli przedstawiciele:

- strony służbowej z KGP pod przewodnictwem insp. Tomasza SZANKINA - zastępcy dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji,

- strony związkowej - z naszej organizacji do prac w zespole zostały powołane kol. Danuta HUS i kol. Joanna STEC - TRZPIL.

Do dnia dzisiejszego odbyły się już 3 posiedzenia zespołu, lecz zarówno Komenda Główna Policji, jak i strona związkowa uzgodniły, iż do momentu zakończenia prac zespołu nie będą przekazywane do publicznej wiadomości żadne informacje i komunikaty dotyczące postępu tych prac.

Przygotowany w tej sprawie komunikat związany jest z rozsyłaną po kraju przez NZZ Policji Zarząd Krajowy w Katowicach korespondencją zawierającą informacje dotyczące rzekomych prac zespołu, które zdaniem wszystkich osób pracujących w zespole wprowadziły w środowisku pracowników Policji chaos informacyjny i duże niepotrzebne zamieszanie. Prosimy o cierpliwość - o efektach, nie zaś o etapach prac z przyjemnością wszystkich poinformujemy. Przypominamy również, iż wszystkim pracującym nad szeroko rozumianą "ścieżką rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji" zależy na poprawieniu warunków pracy/służby pracowników i urzędników w Policji i dlatego zgodnie deklarujemy chęć współpracy ze stroną służbową oraz wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi w Policji.

Poniżej zamieszczamy pismo skierowane przez Zastępcę Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji do jednostek szczebla KWP, Szkół Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji TUTAJ.marjory dnia kwiecień 25 2015 00:24:47 ·
RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO PRZY MINISTRZE SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Pani Minister Spraw Wewnętrznych Teresa PIOTROWSKA potwierdziła swą otwartość na prowadzenie dialogu społecznego. Wyraziła również swoje oczekiwanie od podległych MSW szefów jednostek, iż będą taki dialog prowadzić. Pozwoli to osiągnąć porozumienie w każdej kwestii oraz złagodzić konflikty występujące w jednostkach nad którymi ma zwierzchność Pani Minister.

Wychodząc naprzeciw licznym problemom zgłaszanym przez stronę związkową podjęła więc decyzję powołania Rady Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.
W dniu 15 kwietnia br. otrzymaliśmy do zaopiniowania projekt przedmiotowego zarządzenia.

Pismo z Ministerstwa dot. powołania "Forum Dialogu Społecznego" można przeczytać TUTAJ.

marjory dnia kwiecień 25 2015 00:06:18 ·
O WYNAGRODZENIACH W SŁUŻBIE CYWILNEJ

W dniu 18 marca 2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Panią Claudią TORRES – BARTYZEL - Szefem Służby Cywilnej. Policję reprezentowały: kol. Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP oraz kol. Małgorzata LEWICKA z NSZZ Pracowników Policji.

Szef Służby Cywilnej otwierając spotkanie powiedziała:

„…Jak Państwo wiedzą, czego dowodzą też Państwa pisma, Pani Premier KOPACZ podczas spotkania w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 16 lutego zapowiedziała, że ma nadzieję, iż budżet przyszłoroczny i warunki budżetowe będą na tyle dobre, że będzie można odmrozić wynagrodzenia w służbie cywilnej, co jest pierwszym tego rodzaju głosem rzeczywiście w chwili zamrożenia tych płac. Różnice pomiędzy zarobkami w służbie cywilnej zwłaszcza pomiędzy administracją centralną czyli ministerstwami i urzędami centralnymi a administracją terenową są bardzo duże. Ale dla Szefa Służby Cywilnej przede wszystkim priorytetem jest zwiększenie wynagrodzeń tych osób, które zarabiają w służbie cywilnej najmniej, a zarabiają na tyle mniej, że nie można mówić w ich przypadku o płacy godnej. Progiem, który jest dla mnie niezwykle istotny jest prób przynajmniej 2000,- zł, ponieważ zdarza się, że jeżeli chodzi o płacę zasadniczą w urzędach, członkowie korpusu służby cywilnej otrzymują poniżej płacy zasadniczej minimalnej po to, by wszystkimi dodatkowymi elementami dojść do płacy minimalnej - co jest sytuacją bardzo poważną. Dochodzi do tego, że członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni zwłaszcza w inspekcjach wojewódzkich, w Straży Pożarnej i w Policji korzystają często z pomocy społecznej.
Od chwili kiedy zostałam Szefem Służby Cywilnej prowadzę zarówno prace analityczne, jak i rozmowy z członkami rządu zwłaszcza z Ministerstwem Finansów, które dotyczą właśnie tego odmrożenia płac, a w pierwszym i najważniejszym momencie przede wszystkim podniesienia tych płac w służbie cywilnej. I tyle mogę w dniu dzisiejszym powiedzieć o płacach…”


Dopowiedzeniem słów Pani C. TORRES - BARTYZEL jest Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2014 roku, które w zmienionej formie - po raz pierwszy w sposób bardzo szczegółowy - zanalizowało poprzedni rok funkcjonowania służby cywilnej w kraju. Przeczytać w nim więc możemy o słabych stronach i zagrożeniach, które przeważały w 2014 roku nad stronami mocnymi i szansami rozwoju. Wśród słabych stron na uwagę zasługuje niski poziom społecznego zaufania do administracji oraz zbyt mała konkurencyjność płacowa urzędów administracji zespolonej i niezespolonej. Kwestie te oddziałują między innymi na zainteresowanie pracą w służbie cywilnej, fluktuacje, motywację do pracy. Tym samym mają duże znaczenie dla sprawnego wykonywania zadań państwa przez korpus służby cywilnej. Pogłębianie się niekorzystnych trendów w tym zakresie stanowi istotne zagrożenie. Uzyskanie znacznej poprawy wymaga realizacji wielowymiarowych działań wykraczających poza horyzont czasowy jednego roku - planuje nowy Szef Służby Cywilnej.

W sprawozdaniu znajdujemy również dobrze nam znaną informację, iż zamrożenie kwoty bazowej spowodowało realny spadek wynagrodzeń w służbie cywilnej na przestrzeni ostatnich lat. Dalsze zamrożenie wysokości wynagrodzeń w porównaniu z ograniczeniami w limicie mianowań w służbie cywilnej może przyczynić się – zdaniem Szefa Służby Cywilnej – do obniżenia motywacji członków korpusu służby cywilnej oraz odchodzenia z pracy pracowników posiadających wysokie, specjalistyczne kwalifikacje. Dlatego też priorytetem działań na rok 2015 jest monitorowanie poziomu wynagrodzeń w służbie cywilnej oraz prowadzenie prac analitycznych w tym zakresie. Umożliwi to Szefowi Służby Cywilnej wsparcie procesu decyzyjnego oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwiązanie problemu sytuacji płacowej najniżej uposażonych członków korpusu służby cywilnej, w tym m.in. pracowników Policji.

Wniosek: Mamy formalne potwierdzenie tez, które głosimy już od kilku lat. Strona związkowa pisząc, wnioskując i walcząc o zauważenie pogarszającej się sytuacji finansowej pracowników Policji i ich rodzin otrzymała oficjalne potwierdzenie tych twierdzeń. W oficjalnym dokumencie jakim jest Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2014 roku znalazły się zapisy:
„… w latach 2009 – 2014 wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej realnie spadło o 3,3 %, podczas gdy w gospodarce narodowej realnie wzrosło o 11,6% do poziomu 3 783 zł.
Trzeba przy tym pamiętać, że dane te uzyskano w wyniku porównania wynagrodzeń grup pracowniczych o różnych kwalifikacjach. Około 50% członków korpusu służby cywilnej zajmuje stanowiska, na których wymagane jest wykształcenie wyższe. W przypadku osób zatrudnionych w całej gospodarce narodowej udział osób z wyższym wykształceniem wynosi ok. 30%.

Z porównania realnej zmiany wynagrodzeń w latach 2009 – 2014 w korpusie służby cywilnej z segmentami rynku pracy o zbliżonym charakterze pracy wynika, że korpus służby cywilnej jest jedyną grupą pracowniczą, w której odnotowuje się realny spadek wynagrodzeń w analizowanym okresie(...)
Zamrożenie w ostatnich latach kwoty bazowej skutkowało zwiększonym natężeniem wystąpień dotyczących trudnej sytuacji finansowej, które były kierowane w szczególności do Prezesa Rady Ministrów oraz Szefa Służby Cywilnej. Sygnalizowane problemy dotyczą niskich płac w małych urzędach znajdujących się na ogół w niewielkich miejscowościach w całej Polsce. Prowadzone analizy wskazują, że w służbie cywilnej funkcjonuje liczna grupa pracowników (ok. 8 tys.), których wynagrodzenia zasadnicze nie przekraczają kwoty 2 000 zł brutto miesięcznie(...) Pracownicy małych urzędów z niskimi budżetami coraz gorzej radzą sobie w warunkach zamrożenia wynagrodzeń i rosnących kosztów życia. Do najniżej uposażonych obszarów służby cywilnej należą przede wszystkim urzędy administracji zespolonej szczebla powiatowego, w tym komendy powiatowe i miejskie Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także urzędy administracji niezespolonej”.

Szef Służby Cywilnej to centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad służbą cywilną, powołany przez Prezesa Rady Ministrów na 5-letnią kadencję spośród urzędników służby cywilnej. Nowa osoba, którą jest Pani Claudia TORRES - BARTYZEL powołana z dniem 28 października 2014 roku na to stanowisko oraz Jej świeże, rzeczywiste spojrzenie na sytuację służby cywilnej, w tym i pracowników Policji niesie ze sobą nadzieję, iż w czasie trwania tej kadencji nastąpi przełom i może poprawi się kondycja finansowa członków ksc. Konsekwencją tej poprawy byłaby automatyczna poprawa kondycji psychicznej pracowników, a tym samym poprawa zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej.J. S-T.
marjory dnia kwiecień 13 2015 00:14:43 ·
Strona 1 z 21 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

matrix
13/03/2015 14:47
lecz nadzszedł "kryzys" i w sferze finansowej pozostało wszystko po staremu - jak zwykle.

matrix
13/03/2015 14:45
Nie jest mi znany taki przypadek,wzrostu wynagrodzenia wynikającego z wartościowania stanowisk pracy.Owszem,założenia były słuszne, by wartościowanie przekładało się na poziom wynagrodzenia.

bozena218
10/03/2015 19:55
Proszę o informację czy w innych jednostkach policji są zwiększane wynagrodzenia członkom ksc jeżeli podwyżka wynika z wartościowania.

bozena218
25/02/2015 22:48
Wielka szkoda,że nie udało się zróżnicować.Nowozatrudniani zarabiają więcej od starszych stażem.Szkoda,że "góra" tego nie rozumie

matrix
25/02/2015 20:14
My chcieliśmy dać najstarszym stażem pracownikom netto ok 130 zł,średnim 100 zł a tym z najmniejszym stażem ok.80 zł ale to nie znalazło poparcia wszystkich.

Więcej postów

matrix
25/02/2015 20:11
Nie. te podwyżki 145 zł to inicjatywa nasza czyli zz i min.Cichockiego ze wskazaniem wszystkim po 145 zł. Tu nie wchodzi w grę "uznaniowość."Na szczęście...

bozena218
25/02/2015 19:41
Mam pytanie-czy w innych jednostkach policji są realizowane podwyżki wynikające z wartościowania stanowiska pracy członka ksc?

bozena218
25/02/2015 19:38
To czyje interesy te związki reprezentują?! Nie wystarczyło dać, np. 80 zł każdemu na pełny etat do zasadniczego? Byłoby sprawiedliwie.Miało być dobrze a wyszło jak zwykle

matrix
25/02/2015 10:42
Do tego w tej instytucji znajdują się związki które przyklepią każdą inicjatywę MSW czy KGP. Tragedia!!!

matrix
25/02/2015 10:39
Trzy reprezentatywne organizacje związkowe stały na stanowisku,by choć raz docenić pracowników z większym stażem w tej instytucji,lecz to wymagało troszeczkę większych nakładów finansowych.