Strona Główna - Aktualności - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Aktualności
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 269
Najnowszy Użytkownik: ~EricaMjeF
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

POŻEGNANIE PRACOWNIKA KWP W LUBLINIE
W dniu 26 sierpnia 2014 roku w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie nasza koleżanka po 24 latach pracy rozstawała się z nami przechodząc na rentę i na tą okoliczność kolega z Wydziału napisał dla niej miły wiersz, słowami którego została pożegnana przez grono współpracowników.W NOWEJ GALERII można można obejrzeć kilka zdjęć z uroczystego pożegnania.marjory dnia wrzesień 04 2014 23:21:40 ·
145 ZŁ NA ETAT W WYNAGRODZENIU OD 1 STYCZNIA 2015 R.

K O M U N I K AT


Informujemy, że wysiłek organizacji związkowych zmierzający do włączenia kwoty 145 zł miesięcznie do wynagrodzeń pracowników Policji - przyniósł wymierny skutek. Minister Spraw Wewnętrznych realizując postanowienia dezyderatu skierowanego przez Sejmową Komisję Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja br. do Prezesa Rady Ministrów zaproponował włączenie kwoty 145 złotych miesięcznie na jeden etat na trwałe do wynagrodzeń pracowników od dnia 1 stycznia 2015 r.

Na sfinansowanie wypłat tej kwoty w projekcie budżetu Policji na 2015 r. zwiększony został limit wynagrodzeń pracowników o kwotę 37 700 tys. zł, w tym: dla: KGP kwota 2 608 tys zł, Komend Wojewódzkich Policji - 13 839 tys. zł, Komend Powiatowych Policji - 20 152 tys. zł, jednostek terenowych Policji - 1 101 tys. zł.


marjory dnia wrzesień 03 2014 23:31:14 ·
POZEW ZBIOROWY W SPRAWIE BRAKU WALORYZACJI PŁAC
Związek Zawodowy Pracowników Policji rozważa możliwość przystąpienia do pozwu zbiorowego pracowników służb mundurowych w sprawie braku waloryzacji płac.
Warunkiem przystąpienia do pozwu zbiorowego jest członkostwo związkowe.
Takie ograniczenie wynika z faktu, że ZZPP ponosi częściowe koszty związane z przygotowaniem całej dokumentacji niezbędnej do wygrania sprawy. Na szczęście związki zawodowe są zwolnione z kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

Klikając TUTAJ można zapoznać się z pozostałymi warunkami przystąpienia do tego pozwu.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie chęci przystąpienia do pozwu swoim przewodniczącym.


marjory dnia sierpień 20 2014 19:01:34 ·
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH PODEJMUJE NASZĄ SPRAWĘ


Aż 3 miesiące czekaliśmy na uzyskanie odpowiedzi z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na skargę, którą złożył Związek Zawodowy Pracowników Policji - sygnowany przez Przewodniczącą Danutę HUS.

(Dla przypomnienia TUTAJ ponownie zamieszczamy treść tej skargi z dnia 19 maja br.)

Tym bardziej cieszy fakt, iż Rzecznik postanowił podjąć naszą sprawę i wystąpił do Dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów z prośbą o ustosunkowanie się do podniesionego przez Przewodniczącą ZZPP problemu: braku waloryzacji wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji w okresie sześciu lat począwszy od roku 2009. Zadeklarował również, że po otrzymaniu odpowiedzi z Ministerstwa rozważy możliwość podjęcia dalszych czynności przewidzianych ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Uzbrojeni w cierpliwość czekamy na dalsze kroki prawne Rzecznika w przedmiocie - naszym zdaniem - niekonstytucyjnych regulacji budżetowych niosących ze sobą pogłębiającą się biedę pracowników Policji - grupy zawodowej, którą reprezentujemy.

Ze skanem pisma Rzecznika proponujemy zapoznać się TUTAJ.


logo Rzecznika zostało pobrane z oficjalnej strony: www.brpo.gov.pl
marjory dnia sierpień 18 2014 23:13:14 ·
INTERPELACJA W SPRAWIE NASZYCH PODWYŻEK

Bardzo cieszy nas interpelacja Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza IWIŃSKIEGO w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji. Jest to efekt naszej skargi wysłanej do Rzecznika Praw Obywatelskich o której pisaliśmy wcześniej na naszej stronie. Optymistycznie nastraja fakt poruszania problemu uposażeń naszej grupy zawodowej i jesteśmy przekonani, że przyniesie to oczekiwany efekt.

Aby zapoznać się z interpelacją kliknij TUTAJ.

marjory dnia sierpień 08 2014 19:23:58 ·
NIC O NAS BEZ NAS - ARTYKUŁ W GAZECIE WYBORCZEJ

Przed laty związkowcy reprezentujący cywilnych pracowników podpisali porozumienie z MSW, że ich pensje będą wynosiły nie mniej niż 70 proc. wynagrodzenia funkcjonariuszy. - Niestety, ten zapis został tylko na papierze, bo nasze zarobki oscylują w granicach 50 proc. policyjnych pensji - wzdycha Danuta Hus, przewodnicząca komisji krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach

- Jak ktoś jest samotny i ma dziecko, to bez pomocy rodziny lub wysokich alimentów skazany jest na życie na skraju nędzy - mówi szefowa ZZPP. Wielu cywilnych pracowników komendy to stali klienci firm pożyczkowych. 


Artykuł na temat sytuacji pracowników cywilnych w Policji, a w nim wywiad z Przewodniczącą Komisji Krajowej ZZPP Danutą Hus znajdziemy na stronach śląskiej Gazety Wyborczej. Mówi się o nas i to głośno. Aby przeczytać publikację w całości kliknij TUTAJ.


źródło: Gazeta.pl Katowice
marjory dnia czerwiec 23 2014 22:41:57 ·
POSIEDZENIE KK ZAMOŚĆ, 4-6.06.2014R.

W dniach 4-6 czerwca 2014 roku w Zamościu odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP. Tematyka dyskusji przedstawiała się następująco:
- zagadnienia dotyczące pracowników Policji poruszone na naradzie kadry kierowniczej z dn. 14 – 15 kwietnia br. w Szczytnie, w której udział wzięła kol. Danuta HUS;
- IV Kongres Forum Związków Zawodowych oraz udział naszych przedstawicieli na tym kongresie: Danuty HUS i Ryszarda WOŁOSZCZAKA;
- spotkanie z Podsekretarzem Stanu MSW Grzegorzem KARPIŃSKIM z dnia 8 marca 2014 roku, na którym reprezentowały nas: Danuta HUS oraz Joanna STEC – TRZPIL (omówienie etapu prac związanych z wpisaniem kwoty 145,- zł. na etat do stałego wynagrodzenia pracowników Policji);
- sprawa Funduszu Prewencyjnego PZU oraz postępowania organizacji związkowych zmierzających do podpisania nowej umowy dotyczącej ubezpieczeń grupowych pracowników i funkcjonariuszy Policji;
- analiza projektu porozumienia dotyczącego współpracy, które w najbliższych dniach zostanie przesłane przez ZZPP do Komendanta Głównego Policji;
- sprawy wewnętrzne Związku, w tym: stan realizacji uchwał oraz m.in. sytuacja Zarządu Terenowego Szkoły Policji w Katowicach; dzięki determinacji i wytężonej pracy nowowybranych władz w SP Katowice - Związek zyskał akceptację pracowników, czego dowodem jest dynamiczny rozwój tego zarządu oraz stale rosnąca liczba zrzeszonych członków;
- porozumienia pomiędzy naszą organizacją związkową a CKiR Orle Gniazdo w Szczyrku, w wyniku którego wszyscy członkowie Związku Zawodowego Pracowników Policji po okazaniu stosownego zaświadczenia będą mogli w trakcie pobytu w tym ośrodku korzystać z 15% rabatu.

W drugim dniu obrad gościliśmy:
- insp. Tomasza SZANKINA – Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do Spraw Kontaktów ze Związkami Zawodowymi, Wicedyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji;
- insp. Mirosława SOKALA – I Zastępcę Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
- mł. insp. Mirosława WCISŁO – I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu.

Tematy podjęte podczas dyskusji z gośćmi stanowiły rozwinięcie problematyki poruszanej podczas obrad z pierwszego dnia pracy Komisji Krajowej. Tak więc omówiona została sprawa ubezpieczeń grupowych oraz włączenia do wynagrodzenia zasadniczego pracowników Policji kwoty 145,- zł. Bardzo dużo emocji wzbudził temat: wdrażanie Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP). Kol. Joanna STEC – TRZPIL przedstawiła szereg problemów, które niosą ze sobą dodatkowe zadania związane z wprowadzaniem danych do tego systemu:
1) zdarzające się w dalszym ciągu braki sprzętu teleinformatycznego na stanowiskach, na których pracują osoby odpowiedzialne za obsługę SWOP;
2) zakup sprzętu z przeznaczeniem dla SWOP - bez oprogramowania MS Office; KGP dokonująca centralnych zamówień najwyraźniej nie posiada świadomości, iż brak jest takiego oprogramowania zawierającego certyfikaty autentyczności w jednostkach Policji niższego szczebla; uniemożliwia to pełne wykorzystanie nowych, zakupionych jednostek komputerowych;
3) brak rozwiązań systemowych (począwszy od KGP, KWP a skończywszy na KMP/KPP) związanych z podziałem pracy dot. wprowadzania danych do programu; dotychczas wszystkie zadania zlecane są komórkom kadrowym, które przy realizowaniu swoich podstawowych, na stałe zleconych obowiązków i czynności służbowych – dodatkowe, bardzo odpowiedzialne zadania związane ze SWOP realizują wielokrotnie w godzinach nadliczbowych (ewidencjonowanych lub nie);
4) brak zasad związanych z weryfikowaniem danych wprowadzanych do SWOP; kadrowiec wprowadzający dane jest odpowiedzialny m.in. za drukowane ze SWOP list płac funkcjonariuszy i pracowników Policji – stanowi to zwielokrotnienie odpowiedzialności pracowników bez żadnych skutków finansowych czy prestiżowych. Kończąc tematykę związaną z nowym systemem - Związek Zawodowy Pracowników Policji podkreślił, iż nie kwestionuje potrzeby wprowadzenia do użytku SWOP, ale apeluje do kierownictwa Policji o reagowanie na problemy zgłaszane przez użytkowników, jak również przez reprezentujących pracowników organizacji związkowych.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym na spotkaniu była sprawa braku pomocy prawnej w sprawach administracyjnych prowadzonych w I instancji przez Komendantów Miejskich/Powiatowych Policji, od których rozstrzygnięć przysługuje środek zaskarżenia do Komendanta Wojewódzkiego Policji. Takie działanie ponownie „bije” m.in. w pracowników kadrowych, których te zagadnienie w głównej mierze dotyczą. Pracowników odpowiedzialnych za cały bagaż swoich obowiązków wpisanych w dotychczasowe zakresy czynności/karty opisów stanowisk pracy, którzy oprócz dodatkowych obowiązków nałożonych od miesiąca listopada 2013 roku (SWOP) muszą również sami rozstrzygać problematyczne kwestie administracyjne bez możliwości zwrócenia się do radców prawnych zatrudnionych przez KWP.

Ostatnim tematem zgłoszonym przez naszą organizację związkową był postulat dotyczący możliwości uwzględnienia pracowników Policji w podziale środków wygenerowanych w ramach oszczędności z wakatów policyjnych na nagrody na koniec roku. Kilka województw, w tym śląskie i dolnośląskie mając na celu dobro Policji jako całości, nie zaś uwypuklanie odrębności środowisk policyjnego i pracowniczego w grudniu 2013 roku przyznały nagrody motywacyjne nie tylko dla funkcjonariuszy, ale również i dla pracowników Policji. Wielkie podziękowania należą się tym Komendantom Wojewódzkim Policji, którzy w pełni rozumieją rolę jaką stanowią pracownicy w prawidłowym funkcjonowaniu Policji jako organizacji odpowiedzialnej na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w kraju.marjory dnia czerwiec 15 2014 23:56:51 ·
DEZYDERAT NR 2 DO PREZESA RADY MINISTRÓW

Wynikiem posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 2014 r., o którym pisaliśmy wcześniej na naszej stronie, jest dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów.
W dokumencie tym zauważono, że relacje pomiędzy poziomem przeciętnego wynagrodzenia pracowników cywilnych w stosunku do uposażeń funkcjonariuszy są zbyt duże, dlatego też zawarty jest w nim wniosek o systemowe uregulowanie potrzeb płacowych pracowników cywilnych służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych.

Po kliknięciu -> TUTAJ można zapoznać się z treścią tego jakże ważnego dla naszego środowiska dezyderatu.

marjory dnia czerwiec 08 2014 21:57:31 ·
POŻEGNANIE PRACOWNIKA Z KPP W PUŁAWACH

W dniu 30 maja 2014 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach odbyło się uroczyste pożegnanie pracownicy odchodzącej na emeryturę. Po 36 latach pracy w Policji Pani Natalia BOROCH została nagrodzona Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę, dyplomem, upominkami i słowami podziękowania. Nie obyło się bez łez wzruszenia.

Pani Natalio, ponownie dziękując za tak wiele lat pracy na rzecz puławskiej Policji życzymy długich lat zdrowia oraz wykorzystania czasu na emeryturze na realizację marzeń.

Z uszanowaniem
Zarząd Terenowy ZZPP KPP w Puławach oraz Lubelski Zarząd Wojewódzki ZZPP


marjory dnia czerwiec 08 2014 17:52:37 ·
FORUM ZZ O PRZYSZŁOROCZNYM BUDŻECIE
Na stronie naszej centrali związkowej FORUM Związków Zawodowych zostało zamieszczone stanowisko trzech reprezentatywnych central związkowych: Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność" i OPZZ w sprawie wskaźników makroekonomicznych na 2015 rok. Bardzo cieszy nas fakt, iż trzy centrale przedstawiły spójną propozycję wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie nie mniejszym niż 9,0%

Po kliknięciu -> TUTAJ można zapoznać się z treścią pisma wyrażającego to stanowisko.

marjory dnia maj 30 2014 01:03:12 ·
SKARGA DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
W dniu 19 maja 2014 roku Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentując 25 tysięczną rzeszę pracowników Policji wystosował skargę do Pani prof. Ireny LIPOWICZ – Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą braku waloryzacji wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji w okresie sześciu lat począwszy od roku 2009.

Aktem normatywnym regulującym wynagrodzenia pracowników Policji jest Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. nr 86, poz. 953 - z późn. zm,), gdzie w art. 21 ust. 4 ustawodawca mówi, iż Zasady COROCZNEGO podwyższania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej określają przepisy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Jak widać, zarówno wykładnia gramatyczna, jak i funkcjonalna oraz logiczna konstytuuje normy o charakterze imperatywno - atrybutywnym w zakresie konieczności dokonywania corocznej, dodatniej waloryzacji wynagrodzenia kręgu pracowników, do którego należą również pracownicy Policji. W efekcie brak waloryzacji stanowi wyraz naruszenia prawa, które daje podstawę do dochodzenia przedmiotowego roszczenia, już z samej zasady słusznego. Bez wątpienia normy te nie mają charakteru dyspozytywnego, lecz kształtują obowiązek waloryzacji wynagrodzeń. Dokonując analizy prawnej, mającej wyjaśnić podstawę roszczenia, należy sięgnąć do lex specjalis zawartych w ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 79, poz. 431 - z późn. zm.), gdzie w art. 4 ust. 2 prawodawca wyjaśnia, że: Wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń waloryzowane są średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, zaś w art. 9 ust. 1 pkt. 3 odsyła do ustaw budżetowych, gdzie corocznie ustalane są wspomniane wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, które bezwzględnie powinny korespondować zarówno z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na konkretny rok (ustalony w budżecie), jak i poziomem inflacji z roku poprzedniego. Zwróciliśmy się więc z prośbą do Pani Rzecznik o spowodowanie zwrotu wszystkim pracownikom cywilnym Policji kwoty o jaką powinno zostać podwyższone wynagrodzenia w latach 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014. Sprecyzowanie niniejszego roszczenia nastąpi na tle unormowań kolejnych, obowiązujących w tym czasie regulacji budżetowych, które w roku 2010 ustanowiły waloryzację na poziomie 101%, a w roku 2011 – 102,3%, w 2012 – 102,8%, w 2013 – 102,7%. W tej sytuacji należy uznać, iż przepisy te nie korespondują z retio legis: art. 4 ust. 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Po drugie są sprzeczne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – jako kolidujące z zasadą sprawiedliwości społecznej i zasadą demokratycznego państwa prawnego, w tym również z dyrektywą ochrony praw słusznie nabytych. Stanowisko to znajduje uzasadnienie w fakcie, że we wskazanym okresie wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – potocznie zwane inflacją, osiągnęły znaczne wartości, przez co siła nabywcza pieniądza ulega obniżeniu, co w połączeniu z brakiem podwyżek wynagrodzenia doprowadziło do rzeczywistego spadku wartości świadczenia wypłacanego przez pracodawcę w stosunku do roku ubiegłego. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, gdzie nie dość że nie spełniono ustawowego wymogu waloryzacji wynagrodzenia, to na skutek niekonstytucyjnych regulacji budżetowych – zostało ono faktycznie zmniejszone.

Naszym zdaniem, wynagrodzenie powinno zostać zwaloryzowane na poziomie wskaźnika inflacji za rok poprzedni, wskutek czego udałoby się przynajmniej zneutralizować spadek siły nabywczej pieniądza, co faktycznie miało miejsce. Jak więc widać, jest to podejście minimalistyczne, mające za zadanie przede wszystkim uchronić pracowników przed negatywnymi konsekwencjami oddziaływania zjawisk ekonomicznych. Biorąc pod uwagę, że przytoczone dane liczbowe odnośnie poziomu inflacji w kolejnych latach, podlegają okresowemu ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” oraz są publikowane na witrynie internetowej GUS – dlatego należy potraktować je jako fakt notoryjny, na zasadzie art. 288 §1 k.p.c. nie wymagający dowodu. Przyjęty miernik wzrostu wynagrodzeń na kolejne lata stanowi na tyle istotną okoliczność, że ustawodawca w budżecie na rok 2011, 2012 i 2013 w ogóle nie przewidział wzrostu wynagrodzeń pracowników sektora publicznego, a w roku 2010 ukształtował go na poziomie o 2,5% niższym niż wskaźnik inflacji w 2009 r. wynoszący 3,5%. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż przedmiotowe regulacje ustaw budżetowych są sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej, wyrażonymi w art. 2 ustawy zasadniczej i ich pochodną – zasada ochrony praw nabytych – w tym przypadku atrybutu korzystania z corocznej waloryzacji wynagrodzeń przynajmniej na poziomie spadku realnej wartości złotego za rok poprzedni.

Jako rażąco niesprawiedliwą oraz godzącą w podstawy porządku prawnego należy traktować praktykę organów władzy ustawodawczej, które w myśl uchwalonego prawa aprobują sytuacje, gdzie duża grupa pracowników Policji zostaje w rzeczywistości pozbawiona znacznej części i tak bardzo skromnego wynagrodzenia.

Ponadto stwierdzamy jawne pogwałcenie Konstytucji RP a szczególnie zwartą w art. 32 zasadę równości wobec prawa poprzez faworyzowanie niektórych grup pracowniczych, jak chociażby nauczycieli, pracowników samorządowych, przyznając im wzrost wynagrodzeń nawet ponad wskaźnik inflacji. Zgodnie z przytoczonym powyżej zapisem art. 32 wszyscy są równi wobec prawu. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. W myśl ust. 2 tego artykułu nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Zasada równości ma charakter uniwersalny, obejmujący każdą jednostkę, a tym samym osobę fizyczną i osobę prawną, jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, bez względu na inne przesłanki jak na przykład obywatelstwo. Zatem zakres podmiotowy zasady równości jest określony poprzez pojęcia „wszyscy”, „nikt”. Ustęp 1 art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej formułuje w sposób ogólny zasadę równości jako normę konstytucyjną, adresowaną do wszelkich organów władzy publicznej, zarówno do organów stosujących prawo jak i do organów stanowiących prawo. Z kolei ust. 2 precyzuje znaczenie konstytucyjnej zasady równości. Wyraża uniwersalny charakter równości i określa granice dopuszczalności zróżnicowań podmiotów prawa. W myśl tego przepisu, żadne kryterium nie może stanowić podstawy dla różnicowań niesprawiedliwych, dyskryminujących określone podmioty. W orzeczeniu z dnia 23 października 2001 r. TK stwierdził, że „art. 32 stanowi całości normatywna. Ust. 1 wymienionego artykułu formułuje w sposób ogólny zasadę równości jako normę konstytucyjną adresowaną do wszelkich organów władzy publicznej”. Równość w prawie ma charakter materialny i wymaga, by przepisy prawne ujmowały prawa i obowiązki jednostki w sposób wolny od dyskryminacji oraz bez wyprowadzania nieuzasadnionych przywilejów.

W związku z powyższym wnieśliśmy o podjęcie działań mających na celu zakończenie niekonstytucyjnych procedur rządu niosących ubożenie pracowników Policji.J.Ć.
marjory dnia maj 20 2014 00:54:13 ·
Strona 1 z 18 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

matrix
31/07/2013 11:11
Tego rodzaju szkolenie leży w gestii pracodawcy,zaś zwiazek ma zadbać o to by przełożeni nie próbowali przerzucić swoich podstawowych obowiązków na pracowników.

mandragora9
20/06/2013 00:14
Może by związek pomyślał o szkoleniu w zakresie odpowiedzialności materialnej ?

matrix
28/12/2012 11:44
W woj.lubelskim nagrody 3% były wypłacane regularnie co kwartał.Nie było zadnych dodatkowych oszczędności na koniec roku,gdyż wszystkie pieniądze poszły na wzrost wynagrodzeń o te 100 złotych/mc

pgorka
28/12/2012 01:38
Witam Wszystkich. Wie ktoś dlaczego w tym roku nie było nagród 3% ?smiley

mandragora9
03/10/2012 23:12
Aby doszło do zmian w Ustawie o Policji, może warto zainteresowac problemem związkowców naszych posłow...

Więcej postów

mandragora9
03/10/2012 23:11
Co do zmian w Ustawie o Policji, to może warto oprópcz spotkania z Ministrem, pomyśleć o zainteresowaniu tematem naszych lubelskich posłów

mandragora9
03/10/2012 23:08
Ja w sprawie standardów -może warto popracować i wprowadzić je w Lublinie,a potem niech to idzie na inne województwa

matrix
12/09/2012 21:39
Do Wloma- Masz rację jeden silny związek potrafi zdziałać dużo więcej niż siedem małych,ale nie wszyscy to rozumieją

wloma
12/09/2012 10:19
Witam. Członkowie wszystkich związków zawodowych w policji! Czas na jeden silny związek zawodowy. Ponieważ w jedności siła. Pozdrawiam.

Paula123
27/08/2012 19:07
Witajcie.Z tego co się zorientowałam nasz garnizon w terminie wypłaca "stówy" i dzięki za to. Najgorzej mają na pomorzu, tam i prawie miesięczne spóźnienie jest i inne kombinacje...