Strona Główna - Aktualności - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Aktualności
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 279
Najnowszy Użytkownik: ~SebalPi
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

CZYŻBY SZANSA NA PODWYŻKI W 2016R?
W Gazecie Prawnej ukazał się artykuł pod tytułem: "Koniec z mrożeniem płac w służbie cywilnej. Kopacz podnosi pensje urzędnikom".
Choć po tylu latach zamrożenia płac dla pracowników cywilnych Policji ciężko o optymizm, jednak nie sposób przeoczyć tak dobre dla nas wiadomości.

W artykule czytamy, że: "Pracownicy administracji rządowej, których jest ponad 120 tys., doczekają się wreszcie podwyżek. Ostatni wzrost ich uposażeń miał miejsce w 2008 r. To jedyna tak liczna grupa w sferze budżetowej, której płace przez tyle lat były zamrożone. W tym czasie np. nauczyciele uzyskali blisko 50-proc. podwyżki, a uposażenia mundurowych wzrosły o 300 zł." "[...]podwyżka miałaby być z wyrównaniem od tego roku, czyli zostać ustanowiona o wskaźnik inflacji za 2015 r., która jest prognozowana na poziomie 1,2 proc., a także o zakładaną na 2016 r. Zaznacza, że jeśli będzie deflacja, to rząd i tak może zdecydować o wzroście – nawet o 5 proc. – tzw. kwoty bazowej (patrz infografika). – Wystarczającą argumentacją będzie brak podwyżek przez ostatnich siedem lat [...]"

Aby przeczytać publikację w całości kliknij TUTAJ.


źródło: Gazeta Prawna.pl
marjory dnia styczeń 21 2015 22:47:40 ·
WYBORY DO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Dzisiaj (20 stycznia 2015) w miejscowości Jabłonna pod Lublinem odbyły się wybory do Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych.

Delegatami z naszej organizacji związkowej byli:

kol. Józef ĆWIKLIŃSKI,
kol. Małgorzata KUBAK,
kol. Joanna STEC - TRZPIL.Przewodniczącym na kolejną kadencję został Marek KOŁODZIEJCZYK, któremu serdecznie gratulujemy.

Bardzo dumni jesteśmy z wyboru kolegi Józefa ĆWIKLIŃSKIEGO na funkcję Wiceprzewodniczącego ZW FORUM. Ten wybór to efekt Jego ciężkiej, wieloletniej pracy związkowej. GRATULUJEMY i życzymy wielu spektakularnych osiągnięć. Jesteśmy przekonani, iż nowowybrany Wiceprzewodniczący swoją zaangażowaną pracą na rzecz FORUM wesprze działania macierzystej organizacji związkowej: Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Przy okazji przypominamy, iż przynależność do FORUM gwarantuje naszej organizacji reprezentatywność, czyli "szczególną zdolność do występowania w określonych sprawach w zbiorowych stosunkach pracy, a w szczególności w charakterze strony w układach i porozumieniach zbiorowych oraz w sporach zbiorowych pracy"
(M. Pliaszkiewicz, M. Seweryński, Problemy reprezentatywności w zbiorowych stosunkach pracy, PIP 1995, nr 9, s 3).

Zastosowanie zasady reprezentatywności ma szczególne znaczenie w występujących w Polsce warunkach pluralizmu związkowego. Dzięki niej możliwe jest wyłonienie wśród często konkurujących ze sobą organizacji związkowych co najmniej jednej organizacji uprawnionej do reprezentowania pracowników w danej sprawie. Pojęcie reprezentatywności wskazuje na właściwości czy pewne szczególne cechy danej zbiorowości, które pozwalają wyróżnić ją spośród innych podmiotów
(G. Goździewicz, Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy, w: Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Toruń 2000, s.63).

Kluczową funkcję zasada reprezentatywności pełni odnośnie związków zawodowych. Wielość organizacji związkowych jest problemem na wszystkich szczeblach działalności związkowej - zwłaszcza jednak na szczeblu zakładowym powodując, iż nie jest możliwe wyłonienie wspólnej reprezentacji w danej sprawie. W takich właśnie przypadkach winna mieć zastosowanie zasada reprezentatywności, która jest spełniona przez nasz Związek.

marjory dnia styczeń 20 2015 23:49:56 ·
POLICYJNI CYWILE IDĄ DO SĄDÓW - ARTYKUŁ W GAZECIE WYBORCZEJ

Policyjni cywile od sześciu lat nie tylko nie dostali podwyżki, ale też ich pensje nie były nawet waloryzowane. W tym roku MSW zgodziło się tylko, aby do ich wynagrodzenia oficjalnie doliczyć 145 zł, które i tak dostawali w charakterze premii. Teraz cierpliwość cywilów się skończyła i zdecydowali, że waloryzację swoich pensji wywalczą na drodze sądowej. Do prawie wszystkich sądów rejonowych w regionie trafiają teraz wnioski o zawarcie ugody z komendantami miejskimi.

- Oni są pracodawcami, zdajemy sobie jednak sprawę, że tak naprawdę nie mają wpływu na finanse, więc żadnych ugód nie będzie. Ten krok jest nam jednak potrzebny do tego, żeby sprawa nie uległa przedawnieniu - wyjaśnia Danuta Hus, przewodnicząca komisji krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach.


Artykuł na temat walki pracowników cywilnych w Policji o wzrost wynagrodzeń, a w nim wywiad z Przewodniczącą Komisji Krajowej ZZPP Danutą Hus znajdziemy na stronach śląskiej Gazety Wyborczej. Nasze działania zainteresowały dziennikarzy i cieszy nas, że zauważana jest nasza trudna sytuacja. Aby przeczytać publikację w całości kliknij TUTAJ.


źródło: Gazeta.pl Katowice
marjory dnia styczeń 18 2015 17:03:40 ·
SPRAWY SĄDOWE JUŻ NA WOKANDACH

K O M U N I K A T

SZANOWNI ZWIĄZKOWCY !

Odbyły się już pierwsze rozprawy w sądach pracy w sprawie zawarcia próby ugodowej (złożone zostały stosowne wnioski). Osiągnęliśmy zamierzony cel, czyli zatrzymanie przedawnienia naszych roszczeń finansowych. Obecność na tych rozprawach nie jest obowiązkowa.

Nas reprezentuje kancelaria prawna.

Jeśli chodzi o naszych pracodawców czyli komendantów ich obecność również nie jest obowiązkowa ze względu na to, że i tak nie może dojść do ugody z powodu braku środków finansowych. Zostały już wyznaczone następne terminy ponieważ wnioski są kierowane do właściwych rejonowo sądów pracy.

PRZEWODNICZĄCA
KOMISJI KRAJOWEJ
Związku Zawodowego Pracowników Policji

Danuta HUS


marjory dnia styczeń 08 2015 22:47:27 ·
ODPOWIEDŹ W SPRAWIE SPOTKANIA W MSW
Informujemy, iż do Komisji Krajowej ZZPP wpłynęło pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych będące odpowiedzią na nasz wniosek w sprawie propozycji spotkania z Panią Minister Spraw Wewnętrznych Teresą PIOTROWSKĄ.

W treści tego pisma Pan Jakub BEDNAREK - Pełnomocnik Ministra ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi informuje, iż najlepszym terminem na spotkanie jest drugi kwartał 2015 roku, kiedy to rozpoczną się prace nad budżetem na rok 2016. Ponadto w treści swojego pisma przypomina kwestie dot. sytuacji materialnej pracowników cywilnych, które były omawiane na poprzednich spotkaniach ze stroną związkową, a ich efektem jest szereg wdrożonych działań polegających m.in. na włączeniu od 01 stycznia br. kwoty 145,- zł do wynagrodzenia zasadniczego oraz rozpoczęcia prac nad aktem prawnym regulującym przyznawanie urlopu dodatkowego za pracę w warunkach szczególnych pracownikom laboratoriów kryminalistycznych.

Z pełną treścią pisma można zapoznać się klikając TUTAJ.

marjory dnia styczeń 07 2015 22:44:11 ·
ŻYCZENIA NOWOROCZNE


marjory dnia styczeń 02 2015 02:05:39 ·
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia:
wypełnionych zapachem świątecznych wypieków,
nutą wspólnie śpiewanej kolędy,
ciepłem kochających serc,
bliskością, pokojem i radością
życzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki ZZPP


marjory dnia grudzień 20 2014 21:53:57 ·
SPOTKANIE Z LUBELSKIM KOMENDANTEM WOJEWÓDZKIM POLICJI 11.12.2014
Dnia 11.12.2014 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się spotkanie kierownictwa LKWP z przedstawicielami naszej organizacji związkowej.

W spotkaniu udział wzięli:

nadinsp. Dariusz DZIAŁO – Lubelski Komendant Wojewódzki Policji
insp. Mirosław SOKAL – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
insp. Jarosław ADAMSKI – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
Włodzimierz PIETROŃ – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
mł.insp. Bożena GROBELNA – Naczelnik Wydziału Finansów KWP w Lublinie
mł.insp. Tadeusz SZYMANEK – Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie

oraz członkowie Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji:

Józef ĆWIKLIŃSKI – Przewodniczący
Joanna STEC – TRZPIL – Viceprzewodnicząca
Marek WŁODARCZYK – Viceprzewodniczący
Małgorzata KUBAK – Viceprzewodnicząca
Anna KOTKOWSKA – Skarbnik
Iwona KOWALCZUK – Sekretarz
Janina BUTKIEWICZ – Przewodnicząca ZT KWP Lublin

Podczas rozmów omówione zostały poniższe zagadnienia:

Utrudnianie działalności związkowej przez Panią Naczelnik Wydziału Finansów KWP w Lublinie oraz wypracowanie zasad współpracy pomiędzy LZW ZZPP a kierownictwem KWP w Lublinie.

Doliczenie kwoty 145 zł do wynagrodzeń pracowników od 01 stycznia 2015 roku - problem zabezpieczenia części niezbędnych środków z budżetu KWP w Lublinie.

− Planowany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji na 2015 r. audyt wewnętrzny w dwóch wybranych komendach powiatowych, jednej komendzie miejskiej i dwóch wydziałach KWP w zakresie racjonalnego wykorzystania pracowników cywilnych garnizonu lubelskiego. W związku z wejściem w życie SWOP LKWP zamierza sprawdzić „moce przerobowe” w zasobie ludzkim oraz zaplanować ewentualne przesunięcia pracowników do innych zadań służbowych. Pan Komendant podkreślał, iż jego zdaniem nie ma przerostu zatrudnienia w garnizonie lubelskim. Jego zamierzeniem jest dalsze uwalnianie etatów policyjnych z zadań logistycznych i zastępowanie ich pracownikami cywilnymi. W konsekwencji chodzi o to, aby racjonalnie wykorzystywać czas pracy, a co za tym idzie usprawnić funkcjonowanie poszczególnych jednostek województwa lubelskiego.

Sprawa równego traktowania komend powiatowych/miejskich oraz komendy wojewódzkiej np. w zakresie zatrudniania na zastępstwo, czy wynagrodzenia pracowników nowozatrudnianych do pracy.

Równego traktowania przez Kierownictwo KWP w Lublinie poszczególnych komend powiatowych/miejskich np. zgoda na zatrudnienie starszego technika w KMP w Białej Podlaskiej, na którym to stanowisku ma pełnić zadania ksiądz prawosławny oraz brak zgody na zmianę warunków pracy i płacy z 0,5 etatu na 0,75 etatu (uwolnione przez pracownicę, która przeszła w maju br. na zaopatrzenie emerytalne) sprzątaczki z KPP w Puławach.

Podział nagród dla pracowników cywilnych - zasadność tworzenia w tym zakresie rezerwy finansowej oraz odpowiedzialność przełożonych przydzielających nagrody, którzy oprócz uczestniczenia w podziale winni uzasadnić swoje decyzje indywidualnie każdemu pracownikowi.

Sprawa ścieżek kariery dla pracowników i urzędników KSC - zagadnienie umożliwienia awansu zawodowego nie tylko w sztucznie tworzonych IPRZ.

Pomoc prawna Zespołu Radców Prawnych dla komend powiatowych. Komendant nadinsp. Dariusz DZIAŁO zadeklarował urealnienie decyzji o radcach prawnych w taki sposób, by garnizon lubelski korzystał z opinii tegoż zespołu i pracownicy KPP nie pozostawiali dłużej bez tej nieodzownej w pracy pomocy prawnej.

Problemy z wprowadzeniem do użytku nowych programów pocztowych oraz brak szkoleń dotyczących ich obsługi. Pan Komendant zadeklarował, że 19 grudnia zostanie zorganizowane szkolenie w tym zakresie dla pracowników zajmujących się w komendach pocztą specjalną.


marjory dnia grudzień 17 2014 08:45:12 ·
ZABIEGAMY O WALORYZACJĘ PŁAC ZA LATA 2009-2014.
Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji na posiedzeniu w dniu 30.09.2014 r. podjęło decyzję o wszczęciu procedury mającej na celu uzyskanie waloryzacji płac za lata 2009-2014. Pierwszym etapem jest złożenie wniosku o zawarcie próby ugodowej. Ta procedura umożliwia zatrzymanie biegu przedawnienia kwoty roszczenia (przedawnienie następuje po 3 latach czyli w tej chwili możemy ubiegać się o waloryzację za lata 2011-2014 i lata następne). W związku z tym, że pracownicy sądów i prokuratur złożyli zapytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczące zgodności z Konstytucją wydanych aktów prawnych w sprawie zamrożenia płac w sferze budżetowej i czekają na stosowny wyrok, na razie nie będziemy podejmować następnych kroków.

Następny etap rozpoczniemy mając 100 % pewność wygranej w tej sprawie.

W chwili obecnej podpisaliśmy stosowną umowę o współpracy z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych. Kancelaria ta wyceniła swoje usługi czyli: sporządzenie odpowiednich wniosków, obliczenie kwoty roszczenia oraz stawiennictwo procesowe, na kwotę 50,00 zł netto od osoby (61,50 zł brutto) i jest to cały koszt w chwili obecnej.

Klikając TUTAJ można zapoznać się z komunikatem dotyczącym tej sprawy.

W komunikacie znajduje się dokładny opis sposobu postępowania, jeśli zechcemy przystąpić do tej procedury.


marjory dnia październik 26 2014 22:37:53 ·
POSIEDZENIE KK BIAŁY DUNAJEC, 15-17.10.2014 R.


W dniach 15 – 17 października br. w Białym Dunajcu odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Oto najważniejsze zagadnienia poruszone na obradach:

1. Opracowanie nowych regulaminów:

- Krajowego Zjazdu Delegatów,
- Komisji Krajowej i jej Prezydium,
- Krajowej Komisji Rewizyjnej,
- Regulamin Obrad Wojewódzkiej,
- Szkolnej Konferencji Delegatów i Ordynacja Wyborcza Organizacji Wojewódzkich,
- Regulamin Działania Zarządów Wojewódzkich oraz ich Prezydium,
- Regulamin Działania Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
- Regulamin Działania Zarządów Terenowych oraz ich Prezydium.

2. Stan realizacji uchwał, w tym m.in. skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich, prace nad porozumieniem z Komendantem Głównym Policji.

3. Omówienie decyzji Prezydium KK podjętych pomiędzy Komisjami, w tym dotyczącej zawarcia w dniu 30 września Br. umowy o współpracy ZZPP z Kancelarią Radców Prawnych Feliks Adamaszek i Wspólnicy spółka komandytowa.

4. Omówienie obchodów 15-Lecia istnienia ZZPP.

5. Omówienie działań Komisji Spraw Wewnętrznych.

6. Zasady działania Funduszu Prewencyjnego PZU.

7. Sprawy związane z FORUM ZZ.

8. Omówienie problemów organizacji związkowej w Szkole Policji w Katowicach.

9. Ubezpieczenia zbiorowe dla pracowników Policji.

10. Propozycje firm adwokackich.

11. Problemy w poszczególnych województwach.

12. Zatwierdzenie terminów posiedzeń KK oraz ilości członków KK w 2015 roku.


marjory dnia październik 20 2014 21:41:49 ·
POSIEDZENIE PREZYDIUM KK 29.09-1.10.2014 R.

W dniach 29.09.2014 – 1.10.2014 r. w Katowicach miało miejsce posiedzenie Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. W spotkaniu udział wzięli:

Przewodnicząca - Danuta HUS
Wiceprzewodniczący – Józef ĆWIKLIŃSKI
Wiceprzewodniczący – Ryszard WOŁOSZCZAK
Wiceprzewodnicząca – Joanna STEC – TRZPIL
Sekretarz – Małgorzata KUBAK
Skarbnik – Karina GARBACZEWSKA.

Program przedstawiał się następująco:

1. Podsumowanie działań związanych z funkcjonowaniem Zarządu Szkolnego przy Szkole Policji w Katowicach (sprawy dot. byłego przewodniczącego).
2. Porozumienie ZZPP z Komendantem Głównym Policji – omówienie zagadnień.
3. Pozew zbiorowy – wybranie najdogodniejszego wariantu.
4. Regulamin Działania Komisji Krajowej i Prezydium KK – aktualizacja obecnie funkcjonującego oraz opracowanie innych dot. całej struktury ZZPP.
5. Propozycje obchodów 15 lecia istnienia ZZPP.
6. Omówienie spraw w związku z planowaną Komisją Krajową w dniach 15-17.10.2014 r. organizowaną przez Śląski Zarząd Wojewódzki ZZPP.
7. Sporządzenie informacji do Urzędu Statystycznego.
8. Sprawy bieżące.

Szczegółowe omówienie poszczególnych punktów odbędzie się na posiedzeniu Komisji Krajowej w Białym Dunajcu w dniach 15-17 października 2014 r.


marjory dnia październik 09 2014 23:29:31 ·
Strona 1 z 19 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

mandragora9
06/10/2014 22:28
Czemu z 270 zarejestrowanych użytkowników - nikt z Państwa nie pisze, nie komentuje, nie proponuje żadnych zmian ? "Martwa cisza" od ponad roku, ehh... aż szkoda...

mandragora9
06/10/2014 22:24
Kiedy będzie dostęp do nowego statutu ?

matrix
31/07/2013 11:11
Tego rodzaju szkolenie leży w gestii pracodawcy,zaś zwiazek ma zadbać o to by przełożeni nie próbowali przerzucić swoich podstawowych obowiązków na pracowników.

mandragora9
20/06/2013 00:14
Może by związek pomyślał o szkoleniu w zakresie odpowiedzialności materialnej ?

matrix
28/12/2012 11:44
W woj.lubelskim nagrody 3% były wypłacane regularnie co kwartał.Nie było zadnych dodatkowych oszczędności na koniec roku,gdyż wszystkie pieniądze poszły na wzrost wynagrodzeń o te 100 złotych/mc

Więcej postów

pgorka
28/12/2012 01:38
Witam Wszystkich.
Wie ktoś dlaczego w tym roku nie było nagród 3% ?smiley


mandragora9
03/10/2012 23:12
Aby doszło do zmian w Ustawie o Policji, może warto zainteresowac problemem związkowców naszych posłow...

mandragora9
03/10/2012 23:11
Co do zmian w Ustawie o Policji, to może warto oprópcz spotkania z Ministrem, pomyśleć o zainteresowaniu tematem naszych lubelskich posłów

mandragora9
03/10/2012 23:08
Ja w sprawie standardów -może warto popracować i wprowadzić je w Lublinie,a potem niech to idzie na inne województwa

matrix
12/09/2012 21:39
Do Wloma- Masz rację jeden silny związek potrafi zdziałać dużo więcej niż siedem małych,ale nie wszyscy to rozumieją