Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Fundusz Prewencyjny PZU - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Fundusz Prewencyjny PZU
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 16,605
Najnowszy Użytkownik: ~dragulatras
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Fundusz Prewencyjny PZU
Zasady sporządzania wniosków i przyznawania refundacji z funduszu Prewencyjnego PZU:

1. Wniosek do Funduszu Prewencyjnego PZU musi zawierać:

1) stopień (stanowisko) imię i nazwisko, Wydział, Jednostka, ID, tel. Służbowy i tel. komórkowy (do kontaktów) kogo i czego dotyczy, czy osoba jest ubezpieczona, jeśli chodzi o członków rodziny również (dokładnie jakie składki są potrącane), podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, podpisane zobowiązanie o nieubieganie się o refundację z innego źródła;

2) dokumentacja lekarska lub zaświadczenie lekarskie określające jakich chorób dotyczy leczenie, (nie może być opisane ogólnikowo np. choruje na szereg chorób przewlekłych, taka formuła jest nie do przyjęcia, rodzaj choroby musi być sprecyzowany) lub karta leczenia szpitalnego, ewentualnie inne dokumenty świadczące o chorobie, ciężkich przypadkach itp. Do każdej choroby należy podłączyć zaświadczenie od właściwego lekarza; (kserokopie dokumentów lekarskich potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem)

3) oryginały faktur/rachunków (imienne) potwierdzających poniesione koszty. Faktury/rachunki muszą być opisane przez wnioskodawcę: na fakturach należy pozostawić leki dotyczące danego schorzenia (resztę należy wykreślić) i określić ich przeznaczenie, tj. jaki lek jest przypisany do danego schorzenia/choroby. Tak przygotowane faktury/rachunki winny być potwierdzone własnoręcznym podpisem. Faktury należy załączyć do wniosku wraz z ich kopiami – bez potwierdzania za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia zgodności oryginału faktury z kopia dokonuje przewodniczący Komisji. Oryginały faktur w przypadku ich całkowitej lub częściowej refundacji są na koniec okresu rozliczeniowego przesyłane do PZU, natomiast potwierdzone za zgodność oryginałem ich kopie oraz kopie dokumentacji lekarskiej są archiwizowane w WF KWP w Lublinie. (dokumentacja lekarska musi być dostępna dla PZU, KNF lub instytucji wskazanej przez PZU dla celów kontrolnych)

2. Faktury mają być również czytelne, podpisane i opieczętowane przez pracownika apteki ewentualnie lekarza, itp. Nie będą rozpatrywane faktury z ogólnym opisem: wizyta lekarska, usługa stomatologiczna itp. Musi być konkretnie napisane na fakturze jakie badanie/zabieg/czynność wykonał lekarz. W przypadku gdy lekarz nie chce opisać faktury w inny sposób, w zaświadczeniu lekarskim musi być sprecyzowane konkretne schorzenie.

3. W przypadku sporządzania wniosku dla współmałżonka lub dorosłego dziecka, oświadczenie oraz zobowiązanie znajdujące się na wniosku musi być podpisane przez wszystkich zainteresowanych.

Wniosek niezgodny z ww. wytycznymi zostanie zwrócony do wnioskodawcy do uzupełnienia i przedłożenia go do komisji w ciągu 2 miesięcy do rozpatrzenia na najbliższej komisji.

Rozliczenie faktur będzie możliwe tylko rok wstecz.

Z funduszu mogą korzystać:

1) policjanci i pracownicy ubezpieczeni w PZU ale zgodnie z § 6 Regulaminu Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego ?Policja 2015? !!!;

2) małżonkowie lub partnerzy doubezpieczeni przy ww (osoby te muszą posiadać minimum pakiet socjalny w ubezpieczeniu Policja 2015;

3) dzieci nieletnie nieubezpieczone ale tylko w funduszu socjalnym;

4) dzieci do 18 roku życia (jeśli się uczą do 25 roku życia-w takim przypadku należy dołączyć kserokopię legitymacji) w wariantach pozostałych ale tylko przy wykupieniu pakietu partnerskiego na dziecko lub doubezpieczenie pakietem rodzinnym.

Nie refundowane są:

1) faktury za hotele, wyżywienie dla opiekunów dzieci nieletnich będących w sanatoriach; 2) faktury za paliwo, parkingi, płatne autostrady; 3) faktury za kurierów, opłaty pocztowe; 4) paragony; 5) nieczytelne faktury; 6) oprawy okularów; 7) stomatologia i ortodoncja estetyczna; 8) aparaty na zęby ( nie dotyczy dzieci ).

PZU nie refunduje:

– zakup tabletek antykoncepcyjnych (chyba że służą do leczenia poważnej choroby); – protez stomatologicznych (kosmetyka) – usług ortodontycznych stomatologicznych w zakresie estetyki; – aparatów na zęby (nie dotyczy dzieci); – usług stomatologicznych w zakresie estetyki; – zabiegów nadpotliwości; – dopłat do pokoju w sanatorium; – faktur za hotele, wyżywienie dla opiekunów dzieci nieletnich będących w sanatoriach; – faktur za paliwo, parkingi, płatne autostrady; – kropli do nosa; – wizyt lekarskich ? wymagają opisu specjalisty jakiego dotyczą; – emolium, oilatum; – oprawki okularów korekcyjnych; – termoforów; – odżywek dla dzieci; – mleka dla dzieci; – suplementów diety i witamin (chyba, że lekarz na zaświadczeniu stwierdzi, że są one niezbędne przy danym schorzeniu; – soków; – remontów nie związanych z adaptacją pomieszczeń sportowych w jednostkach organizacyjnych Policji; – przesyłek kurierskich i opłat pocztowych; – nieczytelnych faktur; – paragonów.

Uwagi dla wnioskodawców:

Do wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego PZU zgodnie z regulaminem (jest widoczny w treści umowy) należy dołączyć: oryginały dokumentów oraz ich kserokopie (faktury, rachunki) stwierdzające poniesione koszty wynikające z załącznika nr 3 umowy tj. „Zadania prewencyjne realizowane w ramach niniejszej umowy” oraz zgodnie z regulaminem Funduszu Prewencyjnego.
Do wniosku należy także dołączyć wykaz faktur (do pobrania powyżej (Plik w formacie doc/pdf) – faktury wystawione tylko po 1 stycznia 2016 r. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez PZU danych osobowych (do pobrania powyżej, tuż pod wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji Funduszu Prewencyjnego) Komplet przygotowanych dokumentów proszę przesyłać do Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego PZU w KWP w Lublinie (Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie). Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. lubelskiego nie jest adresatem wniosków.

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 grudnia 2018r. Pan Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc wydał decyzję zmieniającą przedstawiciela komisji z ramienia strony służbowej.

Skład Komisji:

Artur GARBACZ– Przewodniczący Komisji, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego
Lesław ŻYŚKO – Wiceprzewodniczący Komisji, Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego
insp. Mariusz SIEGIEDA – członek Komisji, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
Marek WŁODARCZYK – członek Komisji, wiceprzewodniczący ZZ PP w Lublinie

DOKUMENTY DO ZAPOZNANIA, POBRANIA:

Instrukcja do umowy prewencyjnej

Komunikat do wszystkich 26.11.2018

Opinia - Fundusz Prewencyjny czy to środki publiczne

oświadczenie wnioskodawcy - załącznik do wniosku

PZU wstępne wytyczne strona 1

PZU wstępne wytyczne strona 2

Regulamin Funduszu Prewencyjnego

Umowa Policja - Emeryt 2015

Umowa prewencyjna 1

aneks nr 1 do umowy prewencyjnej

aneks nr 2 do umowy prewencyjnej

tabela - wykaz faktur

źródło: http://zwnszzplu.pl/fundusz-prewencyjny-pzu/

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?